Lamborghini Aventador SV Roadster. Parking version

Lamborghini Aventador SV RoadsterLamborghini Aventador SV Roadster

Read more: World best cars by Jordi Vilaró ...