ILERNA Lleida a l’avantguarda de la formació professional

Alumnes procedents del Principat estudien en aquest centre, el qual els prepara no només professionalment, sinó que els condueix a un desenvolupament íntegre de les demandades “soft skills”, el que els convertirà en perfils professionals més complets.

La Formació Professional s’ha consolidat com l’opció educativa més demandada pels joves donat el seu caràcter pràctic i professionalitzador. Constitueix una via d’entrada ràpida al món laboral i, a més a més, tots els alumnes finalitzen la seva formació havent realitzat pràctiques d’empresa, el qual facilita la creació de noves relacions laborals.

En termes d’ocupabilitat, el 44,68% de les ofertes de feina que es publiquen a Catalunya requereixen perfils de Tècnic/a o Tècnic/a Superior, segons l’Observatori de la Formació Professional. Raó per la qual la demanda d’aquestes titulacions ha augmentat dràsticament en els últims anys i, en el curs 2023/24, més d’un milió d’alumnes s’han matriculat a l’FP, el que suposa un creixement del 4,7% respecte al curs anterior.

I en termes generals, l’informe anual de l’FP 2023 assenyala que el 27,1% de les futures ofertes de feina d’aquí a 12 anys requeriran professionals de l’FP, estimant-se com l’opció educativa que crearà més de 3,8 milions d’oportunitats laborals fins al 2035.

ILERNA Lleida, centre de Formació Professional i líder en FP a distància, naix a la ciutat de Lleida amb el compromís de formar als millors professionals per a les millors empreses. Reconegut per la seva llarga trajectòria al món de l’educació, compta amb més de 50 anys d’experiència en l’ensenyament.

A més del centre de Lleida, ILERNA ofereix cicles d’FP en línia, té seus a Barcelona, Tarragona, Madrid, Còrdova, Sevilla, Cadis i Valladolid, on imparteix cicles formatius en modalitat presencial i semipresencial té presència internacional a França i Itàlia, on destaca la seva oferta formativa a distància en Sanitat.

L’àmplia varietat de cicles d’FP que ofereix, la metodologia d’ensenyament i l’atenció directa de l’equip docent i administratiu fan que alumnes de tot arreu del territori peninsular es desplacin als centres presencials a realitzar la seva formació. És així com, cada any, el centre ILERNA de Lleida acull a estudiants d’Andorra que aposten per la formació professional.

L’Enric és un d’aquests alumnes. Cursa el Grau Superior d’Administració i Finances a ILERNA Lleida, una formació que va escollir per l’àmplia varietat de sortides professionals que ofereix, ja que es tracta d’un dels cicles formatius amb major grau d’inserció laboral. Entre les raons que l’han portat a decantar-se pels estudis d’FP, destaca que “aquesta modalitat et permet adquirir més experiència pel que fa a pràctiques, que no pas el batxillerat o la universitat”.

Estudiar FP a Lleida l’ha ajudat a adquirir una major autonomia en el seu dia a dia, i no només en els estudis. Afirma que “estar lluny de casa et permet, sobretot, organitzar-te en qualsevol àmbit i conèixer-te personalment”.

El centre d’ILERNA Lleida compta amb més de mil alumnes matriculats i disposa de 4500 m² d’instal·lacions equipades amb eines d’última tecnologia i aules que són rèpliques d’entorns de treball reals, on els estudiants poden posar en pràctica el que aprenen a classe amb la supervisió constant del professorat.

En aquest sentit, els alumnes tenen l’oportunitat de dur a terme els procediments i tècniques pròpies de la professió durant el transcurs de la seva formació i amb l’ajuda de professors experts en la matèria, sense haver d’esperar a realitzar la Formació en Centres de Treball, un pas imprescindible per a l’obtenció del títol.

La possibilitat d’aprendre a través de la pràctica, tal com ho fan els treballadors un cop s’incorporen al mercat laboral, és un dels majors atractius de la metodologia del centre. No obstant això, és l’atenció personalitzada i l’acompanyament a l’alumne el que fa que ILERNA sigui l’opció predilecta per l’alumnat i les seves famílies.

L’oferta formativa del centre ILERNA de Lleida està composta per divuit cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de set famílies professionals, entre les quals destaquen Sanitat, Administració i Gestió, Serveis Socioculturals, Informàtica i Comunicacions, Màrqueting i Comerç i Imatge i So. A més a més, també imparteix cicles de l’àmbit esportiu, com el de Tècnic/a de Bàsquet i el Tècnic/a de Futbol.

Els cicles de Sanitat encapçalen la classificació de titulacions d’FP més demandades a Catalunya, acumulant el 26,4% de les matriculacions i essent el Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i els Graus Superiors d’Higiene Bucodental i Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear els més sol·licitats per l’alumnat lleidatà.

Res han d’envejar els cicles d’informàtica, com el Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web o Multiplataforma i el Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, que compten amb un grau d’ocupabilitat del 85% i més de 400 ofertes de feina actives a la província de Lleida, segons el Mapa del Empleo de Fundación Telefónica.

El període de matriculació del Grau Mitjà de Futbol i Bàsquet i dels Graus Superiors d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, Audiologia Protètica, Dietètica, Integració Social, Educació Infantil, Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma ja ha començat.

Els alumnes interessats a estudiar un cicle de Formació Professional al centre ILERNA de Lleida ja poden reservar la seva plaça per al curs vinent, que comença al setembre.

Read more: Educació en tecnologia ...