Notícies d'Andorra / Turisme

Alcohol barat. Preus a Andorra

Alcohol a preus baixos a Andorra

Per Ximena Bravo

Més de 5 milions d’espanyols i francesos venen a Andorra cada any perquè aqui l’alcohol es el més barat en tota Europa Occidental. Al no formar part de la UE, Andorra no està afectada per les regulacions del mercat de l’alcohol.

Andorra té la taxa d’IVA més …

More