El nou Codi de circulació d’Andorra vol millorar la seguretat viària de conductors i vianants

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, el director de Mobilitat, Jaume Bonell, i el director del Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dijous la nova Llei del Codi de circulació. El text –que ha entrat en vigor avui 2 de setembre– actualitza l’antic Codi de circulació vigent des del 1999 i, alhora, introdueix nous aspectes per millorar la seguretat viària de conductors i vianants en la xarxa de carreteres del país.

Pel que fa al Reglament del règim sancionador, al text es qualifiquen les infraccions i les classifica en lleus (fins a 100 euros), greus (entre 101 i 200 euros) i molt greus (201 a 400 euros). Aquesta nova classificació suposa l’increment de les multes en alguns casos.

Per a les infraccions de rellevància especial s’han fixat sancions específiques i adaptades a la seva gravetat. A tall d’exemple, es multa amb 300 euros el fet de conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol altre dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció. Joan León també ha exemplificat el cas de no fer ús del cinturó de seguretat, tant el conductor com els passatgers d’un vehicle, que té una sanció de 200 euros.

Tanmateix, s’ha establert la possibilitat de reduir en un 50% la sanció imposada en cas que es faci el pagament voluntari de la sanció en el mateix moment en que s’incoa el procediment sancionador o dins dels deu dies hàbils següents.

A més, s’han introduït com a novetat les sancions especifiques relacionades amb els vehicles de mobilitat personal (VMP), ja que estan subjectes a la Llei del Codi de la circulació. Per exemple, es sanciona amb 60 euros el fet de circular per voreres, places, jardins i altres espais reservats amb caràcter exclusiu per a vianants.

En aquest text es considera un VMP el vehicle propulsat exclusivament per motors elèctrics, sense seient, d’una o més rodes, dissenyat i construït per al desplaçament d’una única persona i una velocitat de més de 6 km/h i màxim 25 km/h.

Respecte a l’alcoholèmia, conduir amb una taxa d’alcohol en sang entre 0,51 g/l i 0,8 g/l implica una multa de 400 euros, mentre que fer-ho superant una taxa de 0,8 g/l està penalitzat amb 600 euros. Reglaments de permisos de conduir, de centres formadors i de vehicles de mobilitat personal amb motor.

Els usuaris que circulin per la via pública amb vehicles de mobilitat personal de motor han de dur vestimenta o accessoris reflectors en les vies interurbanes i quan les condicions meteorològiques o de llum ho requereixin, així com casc de protecció homologat i degudament cordat en trajectes interurbans. Tampoc poden transportar una altra persona ni dur auriculars o cap altre aparell que emeti sons, no poden arrossegar càrregues i no poden ser arrossegats per cap altre vehicle.

Els vehicles de mobilitat personal de motor del tipus T2 han de disposar obligatòriament d’una assegurança de responsabilitat civil contractada amb una empresa asseguradora autoritzada a operar a Andorra.

Read more: Les notícies ...