No soc optimista en una resolució del procés d’independència a curt termini, però tard o d’hora l’Estat espanyol haurà d’entendre que el dret a decidir és inevitable, ha dit l’Alcalde de Solsona, David Rodríguez i González

No soc optimista en una resolució del procés d’independència a curt termini, però tard o d’hora l’Estat espanyol haurà d’entendre que el dret a decidir és inevitable, ha dit l’Alcalde de Solsona, David Rodríguez i González

Solsona és una ciutat i municipi de la comarca del Solsonès, a la província de Lleida (Catalunya) i la capital de la comarca. Està situada a l’altiplà del Solsonès, just al centre de la comarca. Amb una població de 8914 persones l’any 2016, és el nucli urbà més important de la comarca i el seu principal motor econòmic i cultural, així com la seu dels principals estaments i entitats solsonines.

La capital del Solsonès no es pot entendre sense el seu patrimoni festiu i folklòric, essent segurament una de les manifestacions més antigues i més ben conservades de Catalunya.

L’alcalde de Solsona és David Rodríguez i González, polític català, diputat al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura. Ens ha explicat les seves visions polítiques sobre la independència de Catalunya, ha compartit els seus plans bàsics i ha dit per què Solsona és una “Ciutat amb Caràcter”.

Entrevista: Ximena Bravo

Si tinguéssiu que promocionar la vostra ciutat, quines són les raons que donaríeu als turistes per visitar-la?

És obligatori visitar el nucli antic, d’origen medieval i excel·lentment conservat amb un important bagatge monumental, entre el qual destaca el complex catedralici. Igualment, tal com hem posat de relleu, el patrimoni festiu és un element que identifica com cap altre la idiosincràsia solsonina.

La dinàmica del turisme a Solsona en els darreres 10 anys. Podria indicar-nos, de més a menys, quina és la procedència dels turistes que visiten la vostra ciutat ?

La majoria, més de dues terceres parts, són visitants catalans – principalment de l’entorn de Barcelona, motiu pel qual apostem pel turisme de proximitat, i un 12%, espanyols. Pel que fa a altres nacionalitats, ens visiten majoritàriament francesos, belgues, holandesos i britànics.

En el vostre Ajuntament existeix algun pla estratègic per atraure turistes? Quin i en què consisteix?

Tenim un Pla director turístic de Solsona des de fa més de dos mandats que s’han incorporat en els plans estratègics de l’Agència de Desenvolupament Local i que inclouen les aportacions del sector a través d’un òrgan participatiu. Bàsicament se centra en la promoció del fet festiu, del patrimoni intangible. La Festa Major és declarada Festa patrimonial d’interès nacional i el Carnaval és des de fa anys Festa d’interès turístic nacional i és un del més populars del país. Enguany hem rebut el segell de Ciutat amb Caràcter en bona part per aquest patrimoni.

Quins esdeveniments culturals importants van tenir lloc a Solsona al 2019? Teniu prevista alguna agenda cultural  pel 2020?

Hem celebrat els 425 anys del títol de ciutat amb diferents propostes culturals; hem iniciat la commemoració del centenari de l’Orfeó Nova Solsona i hem acollit l’elecció nacional de la pubilla i l’hereu de Catalunya. A banda d’aquests esdeveniments extraordinaris, hem de destacar l’AIMS Festival, que des de fa 18 anys situa Solsona en el mapa internacional amb un certamen musical artístic i pedagògic únic al país.

Per al 2020 continuarà el centenari de l’Orfeó Nova Solsona i celebrarem el 50è aniversari de la recuperació del Carnaval. Així mateix, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona també organitzarà una programació especial amb motiu del seu 25è aniversari.

Explíqui’ns  sobre l’economia de Solsona?

Som una ciutat dinàmica amb un teixit empresarial important, basat especialment en petites empreses, i de sectors molt diversificats, i el comerç. Ens trobem en un procés d’expansió després de superar uns anys difícils. Les expectatives, si no s’estronquen, són bones i il·lusionants per al futur.

En quina àrea del vostre Ajuntament s’inverteixen més recursos? Per què?

En els serveis municipals i Medi Ambient – on s’inclouen la recollida de residus i la neteja viària-, hi destinem més de 2 milions d’euros. Cal tenir en compte que gestionem directament el servei de l’aigua i els únics serveis funeraris de la comarca.

En temes d’habitatge. Quin és el percentatge de solsonins que tenen accés a un habitatge propi?

No disposem d’aquesta dada. Aquest any iniciarem un cens d’habitatges buits.

Teniu inversors estrangers? Quins sectors de l’economia són més populars entre els inversors?

El teixit empresarial solsoní l’integren empreses familiars catalanes. Som conscients que la creació d’ocupació ha d’estar vinculada al creixement de les empreses locals.

En relació amb als comerços locals. Des de l’Ajuntament teniu alguna iniciativa per donar-los suport ? Explíqui’ns.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local col·laborem en campanyes conjuntes amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, a més de promoure iniciatives pròpies i interterritorials amb la Xarxa de Barris Antics, participada per diversos municipis catalans.

Podria explicar-nos què és i com neix “Un café amb l’Alcalde?

Fa uns quants anys que vam idear aquesta iniciativa per buscar nous canals de contacte directe amb la ciutadania, sense els formalismes propis de l’Ajuntament. Són convocatòries habitualment obertes a tota la població que permeten tractar qüestions d’interès general i competència municipal d’una manera distesa.

Amb respecte a la immigració a Solsona, parlem de la seva dinàmica en els darrers 3-5 anys. Quina és la procedència dels immigrants? Quants immigrants viuen a la vostra ciutat? Quin és el nivell d’estudis de la població immigrant?

El major gruix d’immigrants, una tercera part, són de procedència marroquina, i l’altra tercera, de l’Est d’Europa, principalment de Romania, Ucraïna i Bulgària. Al voltant del 15 per cent de la població solsoniona és de nacionalitat estrangera.

En temes de diversitat cultural, teniu plans per potenciar i assegurar la integració de les diverses “ètnies” que alberga o que podria albergar la vostra ciutat?

Hem creat un Comissionat d’inclusió social aquest mandat per treballar en l’apropament a les comunitats minoritàries.

Al món encara hi ha països que discuteixen sobre el tema de l’avortament. Quina és la seva opinió? Com pensa que s’hauria de tractar aquest tema als col.legis o centres educatius? Als col.legis de Solsona teniu algun projecte relacionat amb aquest tema?

L’Ajuntament no treballa aquests aspectes als centres educatius, ja que és cada centre que estableix les línies de treball, d’acord amb les directrius del Departament d’Educació.

Personalment, soc favorable a l’avortament, tot i que és un debat complex en què hi caben molts matisos.

Parlem ara de Medi Ambient i dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) Quines iniciatives promoveu? Teniu algun Pla d’acció Ambiental? Quin és i en què consisteix? Als centres educatius, treballeu amb algun projecte relacionat amb el medi ambient? Com ho feu?

Volem potenciar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges de Solsona, motiu pel qual hem aprovat unes ordenances fiscals que bonifiquen aquesta pràctica. D’altra banda, el 2020 implantarem la recollida porta a porta per fer una millor selecció dels residus. Així mateix, comencem a eliminar l’ús del plàstic a les instal·lacions municipals i treballarem, de mica en mica, per fomentar aquesta cultura entre la ciutadania, entre altres accions.

A nivell general, en temes relacionats amb la ciutat de Solsona, en quines àrees pensa que s’ha de continuar treballant i quines teniu assolides?

Nosaltres treballem en un Pla de mandat que reflecteixi la voluntat expressada en el programa electoral d’ERC. Bàsicament es resumeix en quatre grans àrees: millora de la qualitat de vida dels ciutadans (inclou temes claus com el foment de l’habitatge de lloguer, la inclusió social o la promoció de polítiques d’igualtat i l’atenció a diversos col·lectius, entre d’altres); la millora urbana de la ciutat (arranjament de vials, eliminació de barreres arquitectòniques, creació de nous equipaments o millora dels existents…); el desenvolupament del territori, que passa per la gestió de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, i, finalment, la millora de l’Administració local i l’atenció ciutadana.

En relació a la Independència de Catalunya. Quina és la seva posició? Si està a favor, per què s’hauria de declarar la Independència? I si no, per què s’hauria de mantenir una Espanya unida? Pensa que hi haurà una resolució aviat?

Soc independentista, però, per davant de tot, demòcrata. I, per tant, caldria respectar la voluntat majoritària del poble de Catalunya. No soc optimista en una resolució del procés d’independència a curt termini, però tard o d’hora l’Estat espanyol haurà d’entendre que el dret a decidir és inevitable.

Read more: Entrevistes ...