L’Euribor 12M, que és l’índex de referència que s’utilitza en els préstecs hipotecaris, ha superat el 4%, diu Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank

Tenir una residència adequada aporta un element de benestar i estabilitat a la vida de les persones. És molt important, segons els sociòlegs, que l’habitatge sigui una realitat al més aviat possible, i no després de deu anys d’espera.

Un dels principals avantatges d’una hipoteca és la seguretat jurídica, perquè el banc comprovarà l’immoble adquirit perquè estigui “net”. Gràcies a això, el comprador no corre cap risc que l’acord pugui ser impugnat. El principal inconvenient d’una hipoteca, com qualsevol altre préstec, és l’anomenat sobrecost, és a dir, els diners que cal retornar al banc com a interessos del préstec.

Al mateix temps, la rellevància del préstec hipotecari és la capacitat de resoldre els problemes socials d’una vegada per totes. I si ja es té un habitatge, una hipoteca pot ser una bona oportunitat per invertir en immobles amb possibilitat de lloguer o venda posterior.

Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, ens parla de les condicions del préstec hipotecari a Andorra i de les perspectives del mercat immobiliari al Principat.

Entrevista: Irina Rybalchenko

Quines són les condicions per a l’emissió d’un préstec hipotecari a Andbank? És necessari ser resident d’Andorra? Quins documents bàsics demana el banc?

Segons el perfil del client poden variar les condicions, ja que per cada client s’ha d’estudiar segons la seva edat, el nivell de vida i adaptar-ho al que ens demana. Els préstecs hipotecaris es poden sol·licitar per un primer habitatge o bé, per adquirir un immoble per invertir, aquest cas seria el client no resident, ja que entenem que el compraria per inversió.

Pel que fa a la documentació, el banc necessitaria tenir documentada quina seria la capacitat de retorn de la sol·licitud i la garantia aportada per l’operació. Normalment, es demanen els punts de la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), la declaració de l’IRPF (l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) i els extractes bancaris. Per la part de la garantia, es necessitaria la taxació actualitzada i la promesa de compravenda.

Quins són els tipus d’interès dels préstecs? Són fixes o variables? Quina és la dinàmica dels tipus d’interès en els darrers anys?

No gaire temps enrere, tal com estaven els tipus d’interès al 0%, el més habitual era un tipus d’interès variable. Actualment, i després de les pujades de tipus, tenim diverses peticions, tant de tipus fix com tipus variable, tot depèn de la necessitat del client i del que ell consideri millor per la seva economia.

Quina és la dinàmica de l’emissió dels préstecs en els darrers anys?

Doncs tal com està succeint als mercats, i en funció de la inflació o la retrocessió de l’economia, el mercat de les hipoteques té una fluctuació similar. No es pot confirmar que aquest any sigui millor que l’any anterior o que l’anterior sigui pitjor al d’abans. Tot depèn de les necessitats de les persones en algun moment de la seva vida, sigui per comprar un habitatge per ús personal o bé perquè vulguin fer alguna inversió.

Quins són els principals clients pels préstecs hipotecaris? Quin tipus d’immobles es compren més?

No podem dir que hi ha un tipus específic de persones que són les que més demanen un préstec hipotecari, d’un cert nivell adquisitiu o d’un cert estatus social, com tampoc podem afirmar que es venen més cases que xalets o a la inversa. Tot gira sempre sobre les necessitats de cada persona.

Es pot comprar un despatx amb préstecs hipotecaris?

Un despatx o un local per oficines seria considerat com a una modalitat d’inversió, per la qual cosa el % de finançament seria inferior al de l’adquisició d’una primera vivenda. La veritat és que qualsevol immoble es podria comprar amb un préstec hipotecari, però per cada cas s’hauria d’adequar a unes condicions o unes altres depenent de l’objectiu que es manifesti per aquesta compra.

És rendible comprar un immoble amb un préstec hipotecari des del punt de vista del seu posterior arrendament?

Per aquest model de préstec s’hauria de calcular, per cada cas, la rendibilitat que resultaria amb el lloguer que hauria de rebre i el pagament de la quota. En aquest sentit, al client que volgués demanar aquest tipus de préstec el podríem assessorar en el càlcul perquè tingués sobre la taula els imports i així poder valorar la seva elecció.

La previsió d’Andbank sobre les perspectives d’inversió en el mercat immobiliari andorrà?

Les nostres perspectives indiquen que és probable que els preus de venda es mantinguin estables en un futur pròxim. Una de les principals raons d’aquesta estabilitat és el constant flux de nous residents que arriben al país cada any. La combinació d’un entorn segur, un sistema fiscal atractiu i una qualitat de vida excepcional ha atret inversors i particulars que busquen un canvi de residència. Aquesta demanda estrangera està exercint una certa pressió sobre els preus de venda, contribuint així a mantenir-los estables en general.

La demanda interna en el mercat immobiliari d’Andorra ha experimentat unes certes dificultats a causa dels alts preus i a les condicions econòmiques actuals. Els preus dels habitatges han aconseguit nivells més alts, la qual cosa ha generat dificultats perquè els residents locals puguin accedir a una propietat. A més, l’Euribor 12M, que és l’índex de referència que s’utilitza en els préstecs hipotecaris, ha superat el 4%, la qual cosa també ha impactat en la capacitat dels compradors locals per a adquirir un habitatge.

Read more: Entrevistes ...