Manresa crea a Bufalvent la primera comunitat energètica empresarial del país

La nova cooperativa, que s’ha batejat amb el nom de ‘Manresa Il·lumina’, construirà i gestionarà instal·lacions solars fotovoltaiques i, en un futur, l’objectiu és que es converteixi en un agregador que pugui gestionar conjuntament les necessitats energètiques del polígon i planificar instal·lacions de renovables —com xarxes de calor, biomassa o eòlica— en funció de les necessitats col·lectives. La cooperativa, que podrà donar servei a tots els polígons de Manresa, és sense ànim de lucre i compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, que a través d’ajuts de la Diputació de Barcelona s’ha encarregat dels estudis previs per analitzar la seva posada en marxa i viabilitat.

Les instal·lacions energètiques seran propietat de la cooperativa, que s’encarregarà de construir, mantenir i gestionar les instal·lacions i l’energia produïda.

En els estudis previs que es van fer, ara fa un any, es va fixar una inversió inicial d’1,3 milions d’euros per construir 8 instal·lacions solars fotovoltaiques (5 en règim compartit i 3 individuals), que amb una potència d’1,8 MWp podrien donar servei a un total de 17 empreses. Des dels inicis, però, el projecte ha anat creixent fins a arribar a les 31 empreses amb la possibilitat que se n’hi incorporin més.

La cooperativa s’endeutarà per sufragar el 90% del cost de les inversions. L’altre 10% es cobrirà amb aportacions dels socis consumidors, i serà proporcional al consum estimat. Els socis consumidors pagaran l’energia solar consumida, durant un període establert d’entre 5 i 7 anys, a un preu que serà el 20% menor del de mercat. Després d’aquest període, les inversions estaran amortitzades i el crèdit sufragat. Aleshores, se seguirà pagant l’energia solar, però a un cost ja proper a zero. Els socis que aportin coberta per a les instal·lacions de la comunitat, rebran una compensació per metre quadrat cedit a la comunitat.

Està previst que la comunitat tingui el projecte definitiu finalitzat a principis del 2023 i, amb el finançament obtingut, pugui iniciar les obres per a les instal·lacions solars, podent començar a operar durant el primer trimestre. Altres iniciatives previstes a curt termini per oferir als socis són l’energia tèrmica (fred o calor) a través d’una xarxa de calor amb biomassa, l’energia renovable provinent dels boscos del Bages —que permetria reduir el consum de gas i gasoil a les empreses— o la compra agregada d’energia elèctrica renovable per cobrir la demanda que les instal·lacions solars no puguin cobrir.

Read more: Les notícies ...