Més de 811 milions d’euros d’inversió estrangera a la ciutat de Barcelona

El 2023 s’han captat i acompanyat inversions a la ciutat per un valor de més de 811 milions d’euros, que han permès crear 1.235 llocs de treball. Es dupliquen les xifres del 2022 i es tripliquen els llocs de treball creats el 2019, abans de la pandèmia. El sector de la salut i les ciències de la vida aporta el 98,6% de la inversió.

En total, s’han gestionat 109 projectes, els quals han fructificat en 23 inversions, un 78% de les quals són de nova implantació, i la resta, reinversions d’empreses que ja són presents a la ciutat i aposten per continuar creixent des de Barcelona.

Els Estats Units, la Xina i França són els països amb més projectes implantats el 2023. Pel que fa a les dades globals, un 65% són empreses de fora de la Unió Europea, i el 74% dels projectes provenen de tres sectors: el sector tecnològic (39,13%), els serveis a les empreses (21,74%) i la salut i les ciències de la vida (13,04%), i cal tenir en compte que aquest darrer sector aporta el 98,6% de la inversió.

De cara a l’any vinent, hi ha una cartera de 57 projectes en negociació, 7 dels quals ja es troben en procés d’aterratge a la ciutat.

La tasca de captació i acompanyament es fa a través de la Direcció de Promoció Econòmica Internacional i del Servei de Business Landing de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa.

Read more: Les notícies ...