Aprovada l’actualització del conveni per desenvolupar la terminal logística del Corredor Mediterrani

Foto: ajuntament de València

La Junta de Govern ha autoritzat l’addenda que modifica i prorroga per quatre anys el conveni subscrit en abril de 2019 entre l’Ajuntament de València, la Generalitat, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de València (APV) per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de la Font de Sant Lluís.

El document arreplega la cessió de més de 9.800 metres quadrats de propietat municipal per implantar la nova estació, inclosa en les obres del Corredor Mediterrani. L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat el valor d’aquesta infraestructura, que farà que “el port pugui, cada vegada més, transportar els seus contenidors mitjançant el transport ferroviari”.

Així, el contingut del conveni s’adequa per contemplar l’aportació, per part del consistori, de 9.809,13 metres quadrats compresos en l’àmbit del pla especial per a l’ampliació d’instal·lacions ferroviàries. L’Ajuntament era titular d’aquests terrenys, que van ser objecte de mutació demanial, és a dir, van patir un canvi d’afectació per a una finalitat distinta, en aquest cas, la seva incorporació a l’àrea on s’alçarà la terminal. Es tracta d’una instal·lació que forma part de la xarxa de nodes intermodals estratègics amb què Adif pretén integrar el ferrocarril en la cadena de transport i potenciar el transport de mercaderies amb tren.

Igualment, el nou text inclou l’ajuda del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation Eu, i revisa les obligacions de les parts i el finançament de les actuacions. El conveni no suposa cap implicació econòmica per a l’Ajuntament. Ara bé, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es compromet a assignar a ADIF una ajuda per al desenrotllament de l’estació estimada en 34 milions d’euros. També s’acorda que la Generalitat, a més d’aportar una superfície de 357.775,10 metres quadrats, actuo com a ens promotor d’un pla especial per concretar els usos i paràmetres urbanístics de l’àmbit d’intervenció.

A més, ADIF aportarà 18.599 metres quadrats sobre els quals s’executarà part de la terminal, les obres ja executades en la reurbanització i instal·lacions ferroviàries en els terrenys esmentats, així com el projecte funcional i el projecte constructiu de la fase I, que ja estan redactats. De la mateixa manera, ADIF licitarà i contractarà l’execució de les obres de construcció del projecte de la fase I, amb un import de fins a 35 milions d’euros.

Per la seva part, l’APV participarà amb un màxim de 15 milions d’euros, com a inversió financera, per tal de complir amb les finalitats de la societat mercantil estatal que es constituirà per a la gestió de la terminal de la Font de Sant Lluís, de la que formaran part l’APV i ADIF. Totes dues entitats finançaran les accions previstes en el conveni per un màxim de 50 milions d’euros, que es veuran reflectits com a aportació al capital social de la societat mercantil, distribuïts en diferents anualitats fins a 2025.

Read more: Les notícies ...