Nova recompra de participacions preferents per valor d’1,5 milions d’euros El Comú de la Massana aprova la revisió del Marc Pressupostari 2016/2019

El Consell de Comú de la Massana ha autoritzat una nova recompra de preferents, la cinquena, exercint d’aquesta manera el dret voluntari d’adquisició de participacions d’Estacions de Muntanya Arinsal Pal.

Recordem que les entitats bancàries del país van subscriure participacions d’Estacions de Muntanya Arinsal Pal per valor de 19 milions d’euros al desembre del 2013. Amb la nova recompra, que serà efectiva a principis de gener, el Comú haurà adquirit ja 7,3 milions d’euros d’aquestes participacions, per la qual cosa, el total que tindran els bancs serà de 11,7 milions, una xifra que es rebaixarà fins als 10,2 milions a finals de mandat (finals 2019).

Aquests números queden reflectits en el Marc Pressupostari 2016-2019, del qual avui se n’ha aprovat la revisió anual, que fixa la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària.

Aquesta revisió s’ha presentat amb situació de superàvit estructural, ja que els recursos corrents i de capital no financers són suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financers. A més, el text dóna compliment als objectius de sostenibilitat marcats pel Tribunal de Comptes per al 2019, situant l’increment de la despesa corrent al 2,5% i l’objectiu d’endeutament al 113,6,% (el màxim legal se situa en el 200%).

En la sessió d’avui també ha acordat procedir a la subhasta dels drets temporals de possessió, d’ús i de gaudi de diversos espais de l’edifici Cresta d’Arinsal, que tindrà lloc el 16 de gener a les 11 h, al comú de la Massana. En la sessió de Consell s’ha declarat l’alienabilitat d’aquests béns immobles: un magatzem situat a la planta semisoterrània d’uns 31,80 m2, un local de calefacció de 28,80 m2, i un local d’administració d’uns 325,98 m2. Qui hi estigui interessat, pot concertar prèviament un dia de visita, trucant al comú de la Massana, entre les 9 i les 14 h.

El motiu pel qual el comú de la Massana disposa de béns en aquest edifici, que és un establiment hoteler, es remunta al 1992, quan es va procedir a la compra de l’estació d’Arinsal a un privat. Donat que en aquest moment el local no és d’utilitat i que només genera possibles despeses, s’ha decidit, per unanimitat, procedir a la seva subhasta.

Read more: Agenda ...