L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona renoven l’acord per seguir oferint el servei Espai Salut

L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG) han renovat l’acord per seguir oferint un any més el servei Espai Salut del Campus de Montilivi. En aquest punt, un equip de professionals del Centre Jove de Salut atén l’alumnat universitari per resoldre dubtes en matèria de salut afectiva i sexual i sobre els consums que poden derivar en addicció de les persones estudiants.

L’any 2022 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Servei de Promoció de la Salut del consistori i la Unitat de Compromís Social de la UdG. Aquest 2023, l’acord s’ha mantingut i ampliat, tant pel que fa a les hores de dedicació del personal com als àmbits de treball. En aquest sentit, a part de la sexualitat i les addiccions, s’ha obert un espai per acompanyar la salut emocional de les persones universitàries.

Des que es va començar a oferir el servei d’atenció psicològica, s’han atès 345 nois i noies estudiants de la UdG. En l’àmbit de la sexualitat, durant el 2023 es van fer 59 visites al mateix col·lectiu.

A més, en el marc de l’Espai Salut, aquest curs també es posarà en marxa un espai grupal que permetrà reforçar l’atenció individualitzada que ja s’està oferint. La idea és obrir trobades de reflexió i debat, en format de converses terapèutiques, on professionals de la salut i alumnat podran treballar diferents aspectes relacionats amb la salut emocional, relacional i també afectivosexual.

L’Espai Salut és un servei que vetlla per la salut dels universitaris i universitàries de la UdG en els àmbits de la sexualitat, les addiccions i, ara, el benestar emocional, amb una finalitat preventiva i de promoció de la salut. En aquest espai es proporcionen eines i habilitats al col·lectiu universitari per tal que prenguin les seves decisions de manera autònoma. D’altra banda, si es detecta un problema greu o més específic, els i les joves són derivats als serveis especialitzats corresponents.

Read more: Educació ...