La UB participa en el Barcelona Deep Tech Node

La UB participa en el Barcelona Deep Tech Node, una nova iniciativa de ciutat pensada per accelerar l’accés al mercat de les empreses emergents (start-ups) de l’àmbit deep tech, és a dir, les empreses sorgides d’un descobriment científic o d’una innovació tecnològica disruptiva i que requereixen més temps i inversions més elevades per poder comercialitzar els seus productes.

Es tracta d’una estratègia conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i la seva experiència d’anys de suport a start-ups, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que vol posicionar Barcelona com un referent europeu en aquest àmbit.

Read more: Ciència i tecnologies ...