La platja artificial del Fòrum de Barcelona revela una sorprenent biodiversitat marina

Aquesta platja urbana, situada entre la desembocadura del riu Besòs i el port del Fòrum, és una zona de superfície reduïda.

Del 2017 al 2019, després de més de 250 hores d’immersió, els experts de la UB-IRBio i els equips de col·laboradors voluntaris de ciència ciutadana de FECDAS i VIMAR van analitzar la vida marina de la platja del Fòrum. Mol·luscos, peixos, crustacis i algues són els grups més abundants identificats en l’estudi, d’acord amb l’anàlisi posterior de les fotografies i dels espècimens examinats al laboratori.

Sorprèn la gran diversitat específica trobada a la zona de banys —514 espècies marines—, ja que és una àrea força contaminada antròpicament. Això inclou : el llimac de mar (felimare picta), el poliquet invasor (branchiomma luctuosum), l’escórpora fosca (scorpaena porcus), la llebre de mar exòtica (bursatella leachii), l’esponja exòtica (paraleucilla magna), la pinya de mar (phallusia mamillata).

La nacra (Pinna nobilis) ja ha desaparegut d’aquesta platja urbana.

Read more: Les notícies ...