Govern estima parcialment el recurs de JOCS SA per la denegació de la llicènciadel casino

El Govern ha acordat estimar parcialment el recurs interposat per JOCS SA contra la resolució del consell d’administració del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) que li denegava l’atorgament de la llicència de joc de classe A per a la instal·lació i explotació d’un casino al país.

L’estimació parcial del recurs es fonamenta en el fet que el CRAJ, abans de resoldre, havia d’haver requerit a Jocs S.A., per tal que esmenés les omissions advertides en el projecte arquitectònic, concretament la qüestió relativa a la unió de l’edifici amb la plaça del poble, i també en el fet que s’havia d’atorgar la possibilitat d’examinar l’expedient complet i fer les al·legacions oportunes al respecte.

Per aquest motiu, i sense entrar encara en els motius de fons objecte de recurs, es decideix retrotraure les actuacionscorresponents per tal que el CRAJ doni la possibilitat d’esmenar o esmeniles dos omissions formals abans detallades.

Read more: Notícies d'Andorra ...