Fitch confirma Andbank com el banc amb el millor rating d’Andorra

Fitch Ratings ha confirmat la qualificació BBB d’Andbank amb perspectiva estable. L’agència de qualificació destaca com a factors clau per a aquesta valoració l’escala internacional de l’entitat, el seu perfil de risc moderat, la gestió conservadora de la liquiditat, la qualitat dels seus actius i la seva especialització en banca privada. Andbank es converteix en el banc amb millor ràting d’Andorra.

En el seu informe, Fitch fa referència a la dimensió d’Andbank, el major grup financer d’Andorra per actius gestionats, ressaltant la seva presència internacional -especialment significativa a Espanya-, la qual cosa contribueix a incrementar els beneficis del banc.

Respecte al perfil de risc, Fitch considera positiu l’enfocament i especialització del banc en banca privada i destaca el seu risc de crèdit “moderat”, derivat d’una cartera de préstecs altament col·lateralitzada, la seva adequada capitalització i la seva gestió conservadora de la liquiditat.

En aquest sentit, l’agència subratlla que la ràtio de mora del banc és baixa, destacant una exposició menor al sector immobiliari que els seus homòlegs andorrans i una major proporció de cash en el seu balanç.

Andbank va tancar el 2022 amb un benefici de 30 milions d’euros, un 11% més que l’exercici anterior, i amb un volum de negoci de 34.333 milions d’euros. L’entitat està experimentant un fort creixement i gestiona en l’actualitat un volum de negoci superior als 39.000 mil milions d’euros.

Read more: Les notícies financeres amb Andbank ...