Es modifica el Reglament d’impostos especials per afavorir als transportistes amb vehicles menys contaminants

El Govern, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el Decret de modificació del Reglament d’Impostos especials per tal d’actualitzar els criteris de devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs als transportistes professionals als estàndards vigents en matèria d’emissions de gasos de combustió interna.

El Reglament d’impostos especials vigent des de l’any 2009, preveu, tal com estipula la normativa vigent, una devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs, per als transportistes professionals de mercaderies i persones, en funció de l’eficiència energètica del motor seguint la classificació europea d’emissions de gasos.

Aquesta modificació actualitza l’aplicació d’aquesta mesura, privilegiant als vehicles que s’ajusten a la categoria menys contaminat marcada per la classificació europea. A més, s’elimina la restricció quantitativa marcada actualment a 25.000 litres anuals.

L’import de la devolució parcial que determina la modificació del Reglament serà de 0,14 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 6” igual a la vigent per a l’any en curs, de 0,12 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 5”, un nivell inferior a la vigent per a l’any en curs i de 0,10 euros per litre consumit, per als vehicles que tinguin una classificació “euro 4” de dos nivells inferior a la vigent per a l’any en curs.

El format del Reglament preveu l’aparició de noves classificacions de vehicles menys contaminats de manera que les bonificacions s’adaptarien a les classificacions actualitzades .

Aquesta normativa entrarà en vigor el primer de gener del 2019.

Read more: Negocis i economia ...