En marxa els treballs de manteniment de la capacitat de desguàs de la canalització del riu Segre

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a terme des del passat mes de novembre els treballs de manteniment de la capacitat de desguàs de la canalització del riu Segre, concretament entre el pont d’Alàs i el Mesclant de les Aigües.

Les actuacions que s’hi realitzen consisteixen en la retirada de sediments i en la tala de vegetació. Pel que fa a l’eliminació de la vegetació s’actua en tres punts: sobre el Torrent de Cerc, al marge esquerre, punt on també s’ha de retirar sediments; a les illes centrals situades sota la resclosa del Parc del Segre i sota del pont de la Palanca.

Respecte a la retirada de sediments es treballa en aquells punts autoritzats on s’hagi produït una acumulació per sobre de la cota de canalització del riu o per sobre de la làmina d’aigua, en el cas del tram no canalitzat.

Cal dir que per tal de minimitzar l’impacte de les actuacions aquestes es realitzen fora del període de nidificació d’aus i també de l’època de posta de la truita de riu. D’altra banda, en les zones d’actuació sempre es respectarà una franja de 10 metres a peu d’escullera per afavorir el creixement del bosc de ribera i la protecció de l’escullera.

Un dels criteris que també s’han tingut en compte en la planificació de les actuacions és el d’incidir sobre les espècies al·lòctones del riu com és l’om siberià.

Pel que fa la capa de terra vegetal, aquesta servirà per tapar l’actual escullera de blocs i revegetar-la, fet que se li donarà un aspecte més natural a la canalització del riu.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’afirma que “donat el dinamisme del riu, és imprescindible realitzar un manteniment anual del mateix per a poder mantenir les condicions previstes a l’estudi d’innundabilitat, garantint així la seguretat de la població”. Amb aquesta finalitat, per tal d’agilitzar les actuacions i reduir costos d’actuació, l’Ajuntament urgellenc va sol·licitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) l’autorització per realitzar el manteniment durant 5 anys de la canalització del riu Segre al seu pas per la capital alturgellenca. Aquest atorgament va esdevenir un fet pioner a Catalunya.

Read more: Les noticies dels Pirineus ...