El Centre Penitenciari implementa el nou projecte educatiu i formatiu per incidir en la reinserció dels reclusos

Els ministres d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, han presentat aquest dimarts el projecte educatiu que s’ha treballat conjuntament per implementar al Centre Penitenciari. El projecte, que ja ha és efectiu en algunes àrees, té l’objectiu de potenciar la reinserció dels reclusos des de la vessant educativa, aportant les eines necessàries per a la integració en la societat un cop deixin d’estar privats de llibertat.

Tal com ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, a través de les accions formatives i educatives es treballa la reinserció i es pot ajudar a evitar que els presos tornin a delinquir.

Des del 2016 s’ha treballat per fer el diagnòstic de les necessitats formatives al Centre Penitenciari i s’ha elaborat una estructura formativa i un pla d’accions educatives per donar respostes a les necessitats dels interns. Així doncs, actualment, el projecte està en fase d’implementació, amb algunes formacions que ja estan en marxa i d’altres que es començaran a oferir aviat.

Així, s’han definit cinc àmbits d’intervenció educativa, que s’organitzen en la formació d’adults, l’àmbit del context social i cultural, l’àmbit del món laboral, l’àmbit de la salut i l’àmbit de l’atenció especialitzada.

Pel que fa a la formació d’adults, a més dels ensenyaments inicials i bàsics, s’ha afegit la possibilitat de preparar-se per a la prova de graduat de segona ensenyança per a candidats lliures, i també al curs d’accés per a majors de 25/45 anys, i a més s’ha obert la possibilitat de cursar graus de la UNED des del Centre Penitenciari.

D’altra banda, en l’àmbit del context social i cultural s’ofereixen diverses activitats i formacions sobre societat i ciutadania i sobre promoció i difusió cultural. En aquest cas, els continguts fan referència a l’educació mediambiental i intercultural, tallers d’arts plàstiques, tallers de lectura i xerrades o activitats amb diferents actors socials.

Quant a l’àmbit del món laboral també s’ha incidit molt en la formació per preparar els interns per a la reinserció laboral a través d’itineraris d’orientació laboral, a través de formació ocupacional, amb cursos relacionats directament amb feines concretes, i també s’han implementat serveis interiors ocupacionals i tallers productius, en què els interns han desenvolupat treballs per al mateix centre penitenciari o per a empreses externes.

En l’àmbit de la salut, també s’han estructurat tres àrees formatives per dotar els presos d’hàbits saludables que puguin mantenir en sortir del centre penitenciari. Així, es treballa l’activitat física i l’esport, la qualitat de vida (a través d’un curs de primers auxilis, de cursos d’higiene i nutrició i també de ioga) i les competències per a la relació.

Finalment, també es fa servir l’educació per incidir en la reinserció a través de l’atenció especialitzada. Així, es tracten les conductes addictives, les conductes violentes, i també s’ha desenvolupat un projecte concret d’intervenció per a les persones amb discapacitat.

De totes les accions que s’han dut a terme des que es va començar a implementar el projecte formatiu, ja hi ha hagut un gran nombre de formacions que han tingut una bona acollida per part dels reclusos. Així, prop del 75% de les persones privades de llibertat han participat en les formacions.

Els ministres han considerat que la implementació total del projecte permetrà situar Andorra entre els estàndards més elevats pel que fa a la formació a reclusos, i s’han mostrat satisfets de l’evolució que s’ha fet en aquest àmbit. Igualment, han agraït la implicació del coordinador educatiu de la presó, dels professors que hi participen i també dels voluntaris i de les entitats que assumeixen algunes de les formacions de forma desinteressada.

Read more: Notícies d'Andorra ...