Descomptes d’Andorra Telecom, FEDA i les distribuïdores provades d’entre el 80 i el 100% per a empreses i autònoms

Andorra Telecom i FEDA aplicaran descomptes amb l’objectiu de donar suport a les empreses i autònoms que hagin hagut d’aturar totalment o parcialment la seva activitat a causa de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta mesura de caràcter excepcional, aprovada aquest dimecres en Consell de Ministres, a proposta dels ministres de Media Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó i d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, s’emmarca en el treball conjunt d’ambdues parapúbliques i el Govern per fer front a l’impacte sobre el teixit productiu causat per aquesta emergència sanitària.

Els descomptes que s’aplicaran seran d’entre el 80 i el 100%, en funció de si el cessament de l’activitat ha estat total o parcial. A més, FEDA també ha acordat que no efectuarà cap tall en el subministrament elèctric a particulars mentre durin les mesures excepcionals pel coronavirus. Aquesta ajuda s’estendrà a totes les entitats privades distribuïdores d’electricitat del país per tal que afecti d’igual manera a totes les empreses i autònoms. En el cas d’Andorra Telecom, els autònoms i les petites empreses que han tancat portes, en aplicació del decret de mesures excepcionals, estaran exempts del pagament de les quotes d’abonament mensual de l’accés a internet i de la telefonia fixa aquest mes de març i mentre el decret estigui vigent.

En el supòsit que l’aturada hagi estat parcial, els descomptes seran del 80% sobre les quotes d’abonament mensual. Per a les empreses més grans amb activitat aturada per decret, també se’ls alliberarà del pagament de les quotes d’abonament dels serveis de connectivitat incloent-hi: telefonia fixa empreses, canals de veu per a centraletes IP(SIP-T), les centraletes virtuals XVC, Internet Empreses d’Alta Capacitat, els mòduls d’accés a Internet i l’Intranet Nodes FTTH. També s’estableixen descomptes del 80% pels mateixos conceptes quan l’aturada hagi estat parcial.

La rebaixa en la factura d’Andorra Telecom del mes de març s’aplicarà de manera automàtica en la part proporcional de les quotes d’abonament a partir del 14 de març i s’allargarà mentre estiguin en vigor les mesures excepcionals. Andorra Telecom ha calculat que l’import total d’aquesta mesura se situarà per sobre els 500.000 euros i se’n beneficiaran 5.300 clients. En el cas de FEDA, la mesura s’aplicarà també a totes aquelles empreses o professionals afectats per la suspensió total de la seva activitat que es podran beneficiar d’un descompte del 100% en la factura elèctrica.

Pel que fa a les empreses o professionals sotmesos a un règim de guàrdia o permanències, el descompte a aplicar serà del 80%. Aquesta mesura entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del Decret al BOPA, previst per a aquest dijous, i per beneficiar-se’n, les empreses o professionals hauran de fer la sol·licitud corresponent a través del formulari disponible a https://www.feda.ad/per-empreses/MesuresCovid19. El descompte s’aplicarà a partir del moment en què es faci la sol·licitud i s’allargarà fins a deu dies després de la finalització de les mesures decretades pel Govern.

D’aquesta manera, es compensaran els dies que han passat des que es va decretar l’aturada de les activitats fins que s’ha aprovat la mesura de rebaixa en la factura elèctrica. La mesura aprovada tindrà un impacte important sobre les empreses que s’hi acullin, i per a FEDA comportarà una despesa que es calcula que pot arribar als 2 milions d’euros. Tant Andorra Telecom com FEDA, també han acordat la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de les factures durant dotze mesos sense interessos, amb una comunicació prèvia per part de les empreses o autònoms. Les dues parapúbliques han deixat palès el seu compromís per emprendre totes les accions necessàries que permetin ajudar el teixit econòmic del país per superar aquesta crisi amb la menor afectació possible.

Read more: Negocis i economia ...