Catalunya ha anunciat la concessió de subvencions pels mitjans digitals de titularitat privada en català o aranès

Avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat (Núm. 9125 – 19.03.2024), la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l’any 2024.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per tant, el darrer dia de presentació és el dia 11 d’abril de 2024.

Read more: Les notícies ...