Preus de l’electricitat a Europa: Andorra

Preus de l’electricitat a Europa: Andorra

Tarifes elèctriques (BOPA 19/12/2018)

__________________________________

Per a particulars

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

El terme d’energia (Te) a aplicar en la facturació del nombre de kWh consumits varia segons en quin dels quatre trams establerts se situa el consum mitjà diari del període de facturació (tram 1: fins a 3,33 kWh/dia; tram 2: de 3,34 a 20,00 kWh/dia; tram 3: de 20,01 a 33,33 kWh/dia; tram 4: més de 33,33 kWh/dia).

Condicions especials

Mínim. Hi ha establert un consum mensual mínim, fixat en 20 vegades la potència contractada. Si el consum mensual en kWh és inferior a aquest mínim, es factura el consum real al preu del terme d’energia del tram que correspongui, i la diferència entre el consum real i el mínim esmentat es factura al preu del terme d’energia de mínim del mateix tram (Tem1 o Tem2).

Tarifa social. És una tarifa que s’aplica als subministraments domèstics contractats per les persones físiques que reuneixin aquestes condicions i que ho sol•licitin.

Calefacció per acumulació. Si l’usuari final disposa d’aparells d’acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Per poder-ho fer cal que es detalli en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

Tarifa plana

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDP

140 cts €/kW

10,47 cts €/kWh

8,67 cts €/kWh

11,82 cts €/kWh

13,97 cts €/kWh

10,47 cts €/kWh

7,53 cts €/kWh

Tarifa amb discriminació horària 

(només per a una potència igual o superior a 8,8 kW)

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te nit (Ten) [de 23 a 8 h]

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDH

141 cts €/kW

10,97 cts €/kWh

9,78 cts €/kWh

12,37 cts €/kWh

14,62cts €/kWh

6,98cts €/kW

10,97cts €/kWh

7,88 cts €/kWh

Tarifa social

(només per a una potència fins a 3,3 kW;)

Codi tarifa Terme de potència (Tp Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh] Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh] Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh] Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh Te mínims tram 1 (Tem1) Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)
BDS

0 cts €/kW

10,47 cts €/kWh

8,67 cts €/kWh

11,82 cts €/kWh

13,97 cts €/kWh

10,47 cts €/kWh

7,53 cts €/kWh

__________________________________

 Per a empreses

_______________

Tarifa Blava professional
Fins a 20 kW de potència contractada

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Condicions especials

Mínim. Hi ha establert un consum mensual mínim, fixat en 30 vegades la potència contractada. Si el consum mensual en kWh és inferior a aquest mínim, es factura el consum real al preu del terme d’energia que correspongui, i la diferència entre el consum real i el mínim esmentat es factura al preu del terme d’energia de mínim (Temín).

Calefacció per acumulació. Si l’usuari final disposa d’aparells d’acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Per poder-ho fer cal que es detalli en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

Tarifa plana

Utilització * Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia (Te) Terme d’energia mínims (Temín)
Curta BPC 164,00 cts €/kW 9,95 cts €/kWh 8,89 cts €/kWh
Llarga BPL 184,00 cts €/kW 9,62 cts €/kWh 8,62 cts €/kWh

* Utilització. El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització llarga correspon a factors superiors a 700.

Tarifa amb discriminació horària (només per a una potència igual o superior a 8,8 kW)

Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h] Terme d’energia nit (Ten) [de 23 a 8 h] Terme d’energia mínims (Temín)
BPH 184,00 cts €/kW 11,06 cts €/kWh 6,73 cts €/kWh 9,46 cts €/kWh

_______________

Tarifa Vermella
Entre 25 i 250 kW de potència contractada

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Tarifa plana

Utilització * Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia (Te)
Curta VRC 210,00 cts €/kW 9,61 cts €/kWh
Mitjana VRM 219,00 cts €/kW 9,43 cts €/kWh
Llarga VRL 245,00 cts €/kW 9,28 cts €/kWh

* Utilització. El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització curta correspon a factors fins a 700, una de mitjana a factors compresos entre 700 i 2.000, i una de llarga a factors superiors a 2.000.

Tarifa amb discriminació horària

Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h] Terme d’energia punta (Tep) * Terme d’energia nit (Ten) [de 23 a 8 h]
VRH 295,00 cts €/kW 9,04 cts €/kWh 15,38 cts €/kWh 6,85 cts €/kWh

* Terme d’energia punta: s’aplica, en lloc del Ted, els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març, de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.

_______________

Tarifa Verda
Potència contractada superior a 250 kW

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Condicions especials
Energia reactiva
. Si durant un període de facturació la quantitat d’energia reactiva consumida entre les 8 i les 23 hores de tots els dies és superior al 40% de l’energia activa en el mateix horari, l’excedent es factura a la tarifa d’energia reactiva (equival a un factor de potència de 0,93).

Tarifa plana

Utilització * Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia (Te)
Curta VDC 295,00 cts €/kW 9,93 cts €/kWh
Mitjana VDM 308,00 cts €/kW 9,73 cts €/kWh
Llarga VDL 341,00 cts €/kW 9,54 cts €/kWh

* Utilització. El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització curta correspon a factors fins a 700, una de mitjana a factors compresos entre 700 i 2.000, i una de llarga a factors superiors a 2.000.

Codi tarifa Terme de potència (Tp) Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h] Terme d’energia punta (Tep) * Terme d’energia nit (Ten) ** [de 23 a 8 h]
VDH 426,00 cts €/kW 9,27 cts €/kWh 14,70 cts €/kWh 6,33 cts €/kWh
VDHH

Hivern:

416,00 cts €/kW

Altres mesos:

11,30 cts €/kW

11,53 cts €/kWh 16,50 cts €/kWh 6,87 cts €/kWh

* Terme d’energia punta: s’aplica, en lloc del Ted, els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març, de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.

** Terme d’energia nit: el Ten també s’aplica, en lloc del Ted o del Tep, tots els diumenges de 8 a 23 hores.

Tarifa d’energia reactiva

Període Tarifa d’energia reactiva (Ter)
Tot l’any, de 8 a 23 hores 5,05 cts €/kVArh
Read more: Negocis i economia ...