Michel Irat CB1. Color blau del 1929. Fabricat a França