L’île de Nantes: de zona industrial a barri modern

L’Île de Nantes havia tingut una gran varietat d’usos: drassanes, hangars i indústries associades al port… Però les drassanes principals van tancar l’any 1987. Сom a resultat, sobte la ciutat es va trobar amb una gran illa de 350 hectàrees al bell mig de l’àrea metropolitana.

Avui l’Île de Nantes un ecobarri que combinés habitatges, ocupació, comerç i instal·lacions de serveis. Ara ja té divuit mil residents, repartits en deu mil habitatges, a més d’oferir setze mil llocs de treball. Continua creixent.

A més, avui és una illa plena de màquines fantasioses. Per example, “Le Grand Éléphant” és la màquina estrella de l’exposició. Es tracta d’un elefant d’uns 12 metres d’altura per uns 8 metres d’amplada que es passeja per l’illa. Aquesta màquina és capaç de transportar fins a 49 passatgers i de caminar seguidament durant 45 minuts.

Llocs interessants

Les màquines de l’illa
La fàbrica
L’Escola de Belles Arts de Nantes Métropole
El Centre csportiu de Beaulieu
Els anells de Buren
Les Grues Tità
L’estació estatal
L’hotel regional del País del Loira
El conservatori regional de Nantes
La Casa de la Nova Administració (MAN)
El parc de Berges
El Parc de Beaulieu
El jardí dels cinc sentits
El jardí de l’illa Mabon
L’església de Sainte-Madeleine
El Centre comercial Beaulieu
El Blockhaus DY10
El Solilab
El Palau de justícia
El liceu Nelson-Mandela

El Carrousel dels Mons Marins és d’un carrusel de quasi 25 metres d’altura i 22 metres de diàmetre que compta amb un total de 35 criatures marines distribuïdes en tres nivells: el fons de l’oceà, la profunditat i la superfície.

Foto: Alex Monroe

Read more: Reportatge fotogràfic ...