La variació anual dels preus a Andorra de juny del 2021 és del +2,0%

La variació anual dels preus a Andorra de juny del 2021 és del +2,0% (maig 2021: +1,2%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC

Els principals grups de l’IPC que tenen una influència positiva en la taxa anual de l’IPC són:

Grup “Roba i calçat” amb un augment de nou punts i nou dècimes, situant-se al +9,5%, a causa d’un trencament del període de rebaixes del juny de l’any anterior.

Grup “Esbarjo, espectacles i cultura” amb un augment de vuit dècimes, situant-se al -1,1%, a conseqüència d’un augment en el preu dels jocs d’atzar.

Grup “Transport” amb un creixement de set dècimes, situant-se al +3,9%, a causa d’un increment en el preu dels carburants i lubricants.

El principal grup amb una influència negativa en la variació anual del mes de juny és:

Grup “Mobles, estris domèstics i serveis relacionats per a la llar” amb un decreixement de cinc dècimes, situant-se al +0,7%, a conseqüència d’una disminució en el preu dels productes relacionats amb la roba de la llar.

Els grups de l’IPC que mantenen la variació anual de preus al mes de juny són:

Grup “Begudes alcohòliques i tabac” amb el -0,8% i Grup “Ensenyament” amb el +1,5%.

Read more: Les notícies ...