Arquitectura del món: Casa de Montblanc (també coneguda com “Casa Desclergue”). Montblanc, Catalunya. Imatge de la ploma de tinta, 2003