Shakhovsky – Krause – Osipovsky’s mansion in Moscow

The estate of Ya. P. Shakhovsky – I. I. Krause – Osipovsky is an architectural monument in Moscow.

Architectural style: Rococo

Founder: Ya. P. Shakhovsky

Built: 1783

Currently, the house is occupied by Rossotrudnichestvo.

The mansion address: Vozdvizhenka street, 18/9 (corner with Nizhny Kislovsky lane).

Nearest metro: Arbatskaya (Filyovskaya Line), Arbatskaya (Arbatsko-Pokrovskaya line), Biblioteka imeni Lenina.

Nearest attractions: Arbat streetNew Arbat AvenueChurch of Simeon Stolpnik on PovarskayaKhudozhestvenny cinema, Arseny Morozov’s mansion, Vozdvizhenka Street, Gogol boulevard.

Read more: Tourism in Russia ...