Un 2% de les empreses d’Andorra es veuran obligades a tancar el seu negoci per la Covid-19

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis durant el mes de gener ha dut a terme en col·laboració amb el grup de sociologia de l’Andorra Recerca + Innovació la quarta onada de l’enquesta per valorar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 sobre el teixit empresarial del país. Els resultats d’aquest estudi relatius al segon semestre de l’any 2021, que s’han presentat aquest dijous, posen de manifest que la recuperació de l’activitat econòmica segueix el seu curs.

Per sectors, la indústria, els serveis menys afectats per les restriccions a la mobilitat i, de manera particular, la construcció, mostren un comportament més dinàmic. En canvi, les branques d’activitat més dependents del turisme -com ara l’hoteleria, les agències de viatges i operadors turístics, el transport de viatgers, la restauració i el comerç-, es recuperen més lentament i, tot i que presenten unes dades d’activitat millors que les de 2020, encara es mantenen lluny dels nivells prepandèmia.

Un indicador que confirma la recuperació gradual de l’activitat durant el segon semestre de 2021 és l’evolució del percentatge d’empreses que es plantegen tancar el negoci o bé es veuran forçades a fer-ho, que disminueix fins a l’11,3% i el 2% del total, respectivament.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta telefònica realitzada a 400 empreses i treballadors per compte propi.

Read more: Les notícies ...