Trobada transfronterera per aprofundir en la gestió de la fauna

En el marc del memoràndum d’entesa que es va signar a Andorra el passat 29 d’abril entre el Govern d’Andorra, el Govern de França, Generalitat de Catalunya i, Conselh Generau d’Aran, s’ha celebrat aquest dimarts una trobada tècnica per continuar detallant la gestió de la fauna.

Concretament la trobada s’ha centrar en la gestió que s’està duent a terme a Andorra i Catalunya sobre el mufló. D’acord amb els plans de gestió de la població de mufló a Andorra i els plans tècnics de l’espècie a Catalunya, s’ha consensuat coordinar actuacions conjuntes per assolir els objectius de gestió i així minvar els danys que ocasiona l’espècie als cultius i les activitats ramaderes.

En els darrers anys, les quatre institucions han treballat conjuntament en matèria de medi ambient, impulsant diverses accions coordinades. En concret, una col·laboració activa entre l’ONCFS i el Cos d’Agents Rurals del DARP per a la realització de serveis fronterers en temes de medi ambient, caça i fauna salvatge. També entre el Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat- Conselh Generau d’Aran, i entre el Govern d’Andorra i la Generalitat en projectes ambientals transfronterers.

A la Comissió de seguiment del memoràndum hi han assistit els tècnics del departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra, la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la direcció i comandaments del Cos de Banders, del Cos d’agents rurals de Catalunya, de la Federació Andorrana de Caça i Pesca i de l’Associació de pagesos i ramaders d’Andorra. També responsables de la reserva nacional de caça de Boumort, Cadí i Cerdanya-Alt Urgell i la reserva nacional de l’Alt Pallars i zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort així com del centre de fauna d’Esterri d’Aneu.

Read more: Notícies d'Andorra ...