S’obre la convocatòria per al programa Engega 2019 dotat amb 750.000 euros


El Govern, ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, l’Edicte de l’obertura de la convocatòria per al Programa Engega 2019, que desenvolupa el Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional.

La convocatòria es farà efectiva l’endemà de ser publicat aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i s’acabarà el 15 de novembre del 2019 o una vegada esgotada la partida econòmica assignada.

El finançament del programa Engega 2019, ja sigui per a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica, desballestament d’un vehicle associat a aquesta compra o per al desballestament d’un vehicle associat a la compra d’un vehicle energèticament eficient, té una dotació pressupostària de 750.000 euros.Per sol·licitar l’ajut, el punt de venda adherit al programa Engega 2019 ha d’omplir, conjuntament amb la persona interessada, l’imprès oficial segons el procediment establert en el Reglament.

Els vehicles subvencionables poden ser nous elèctrics purs, d’autonomia estesa o híbrids endollables. En el cas de les furgonetes i camionetes elèctriques pures l’ajut serà d’un màxim de 9.000 euros, en el cas dels turismes elèctrics purs i d’autonomia estesa l’ajut serà de fins a 6.000 euros i en el cas de les motocicletes serà de 1.000 euros.

Pel que fa a l’ajut als turismes híbrids endollables, es mantindran a la meitat dels elèctrics purs, amb fins a 3.000 euros. D’altra banda, en sintonia amb les mesures que s’apliquen als països de l’entorn i amb la reducció en el diferencial de preus del vehicle elèctric respecte del convencional, i també amb la voluntat de poder arribar a ajudar al màxim de vehicles possible, s’ha limitat el percentatge de l’ajut al 35% del total del preu del vehicle.

Pel que fa al desballestament, el Govern basarà les subvencions en la voluntat de continuar renovant el parc automobilístic del país, amb una clara tendència a la cura del medi ambient, i per això mantindrà l’import en 1.250 euros en el cas de les furgonetes, en ser vehicles que circulen amb assiduïtat i perjudiquen més la qualitat de l’aire per les emissions que desprenen, i 750 euros per als turismes.

La compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica tindrà també alguns beneficis complementaris, com és el cas de poder circular pels carrils bus de tot el país. El vehicle per desballestar ha d’haver estat matriculat a Andorra un mínim de 15 anys des de la data de fabricació. El vehicle ha d’estar donat d’alta en el Registre de Vehicles a nom de la persona sol·licitant de l’ajut per al desballestament, en condicions de circular i amb la inspecció tècnica periòdica de vehicles en vigor.

La continuïtat delprograma Engega es basa, a més dels beneficis mediambientals,enels grans resultats que va donarel primerpla, del 2016-2018. La inversió va ascendir a un total de 3,3 milions d’euros, i enel primer any va disparar les matriculacionsdels vehicles elèctrics i híbrids endollables a 164, amb una tendència continuista,queel 2017 va registrar 154matriculacions i el 2018, 158.

Aquesta xifra contrasta amb la mitjana de 5matriculacions de vehicles de mobilitat elèctricaque es van efectuar l’any 2015 i l’any 2014, quan va sortir al mercat aquests tipus de vehicles. Amb aquestes dades, Andorra ha aconseguit posicionar-se en el top5 europeu de penetració de vendes de vehicles de motor elèctric.

Read more: Negocis i economia ...