Sis estudiants de doctorat es beneficien dels ajuts per al pagament de les seves matrícules de 3r cicle

La convocatòria es gestionada pel Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. El seu objectiu és ajudar i potenciar que els universitaris d’Andorra puguin continuar la seva formació en l’àmbit de la recerca mitjançant els estudis de tercer cicle, que culminen amb la defensa de la tesi doctoral.

Els ajuts concedits financen el 50% de l’import de les matrícules universitàries ordinàries per cursar els estudis de tercer cicle. Aquesta convocatòria contempla la possibilitat de fer el doctorat a temps complet o a temps parcial.

Read more: Educació ...