S’inicia un projecte participatiu per conèixer la realitat de la joventut d’Andorra

El Govern d’Andorra, els set comuns, el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i l’Associació Carnet Jove Andorra impulsen un projecte participatiu per obtenir un coneixement exhaustiu i detallat de la realitat actual en l’àmbit de la joventut a Andorra.

El projecte, que rep el nom de ‘Moviment Jove’, posarà en marxa un ampli procés de dinamització i participació que recollirà les principals veus i visions del país, amb la finalitat d’aconseguir una reflexió i una anàlisi compartides que ajudin a assentar les bases per a definir i impulsar les polítiques de joventut i les intervencions a desenvolupar segons les necessitats i els recursos disponibles.

El ‘Moviment Jove’ consta de tres fases: la primera, d’inici i disseny del projecte; la segona, amb un caire qualitatiu i en què s’entrevistaran uns 25-30 agents rellevants de l’àmbit del jovent a Andorra per obtenir la seva visió i valoració; i la tercera fase, en què s’organitzaran cinc tallers de coneixement col·laborador amb joves (tres a Andorra, un a Tolosa i un més a Barcelona) i s’obrirà una participació digital a través d’una enquesta amb la voluntat d’ampliar, valorar i prioritzar les propostes sorgides dels tallers amb els joves. L’objectiu de participació en l’enquesta en línia es fixa en un mínim de 800 joves.

Per acabar, sobre la base de la informació i dels coneixements obtinguts, s’elaborarà un “Informe de la Joventut a Andorra”, en què es descriuran la realitat i les necessitats, els interessos i les expectatives dels joves. Aquest informe servirà de referència i d’orientació per a definir i desenvolupar polítiques i programes de joventut del país.

Amb la voluntat compartida per tots els impulsors del projecte de garantir la transparència al llarg del desenvolupament del projecte i assumir el compromís de donar resposta a totes les propostes dels joves, es crearà un microlloc web que serà el canal principal i de referència del projecte, i que estarà disponible les properes setmanes.

Read more: Cultura ...