S’imparteixen novament a les escoles els tallers de prevenció del consum de drogues adreçats als estudiants

El Govern, des del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), porta a terme aquest curs escolar 2018-2019 una nova edició dels tallers en matèria de prevenció de drogodependències.

Aquests es duen a terme integrats en el Marc d’Educació per a la Salut a l’escola, com a recurs de reforç a la tasca educativa que es desenvolupa als centres escolars, atès que els infants i els joves escolaritzats són considerats grup de població de risc.

Al llarg del curs escolar s’han previst 90 sessions entre les 3 tipologies de tallers que tenen com a objectiu comú, afavorir el no consum; promoure que els alumnes adquireixin les destreses, les competències i les habilitats necessàries per abordar eficaçment la relació amb les drogues; així com informar sobre la substància addictiva.

La programació d’aquests tallers és fruit del treball transversal amb la implicació de la Secretària d’Estat de Salut, el Departament de Joventut i Voluntariat, i l’Àrea d’Activitats Culturals i Educatives dels ministeris encarregats de la salut, la joventut i l’educació, respectivament i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Cal assenyalar el rol destacat dels tècnics de joventut dels comuns en l’execució de dos d’aquests tallers, pels quals han estat formats en matèria de prevenció de drogodependències mitjançant les accions formatives i preparatòries per l’aplicació dels tallers organitzades per Govern.

Pel que fa a l’estratègia utilitzada en la prevenció del consum de drogues, aquesta es realitza de forma inespecífica. Es treballen les habilitats per a la vida i hàbits saludables d’acord al desenvolupament dels currículums escolars, a través dels plans d’estudis i les programacions específiques d’àmbit transversal de salut, i habilitats per la vida, biologia, competències intrapersonals i interpersonals. Aquesta temàtica també s’aborda a través de la documentació interna del centre. Pels estudiants adolescents s’introdueixen accions preventives de caire específic amb continguts informatius sobre les substàncies i els riscos associats.

Aquest mes de novembre i fins el 31 de gener 2019 s’està portant a terme l’11a edició del Taller de prevenció del consum de cànnabis adreçat als alumnes de 3r de 2a ensenyança, 3r d’ESO i 3ème (14-15 anys) de tots els sistemes educatius. Tots els centres escolars dels diferents sistemes educatius han sol·licitat aquest taller. En total se’n realitzaran 34 sessions. Per desenvolupar-los es compta amb els tècnics del Departament de Joventut i Voluntariat del Govern i els tècnics de joventut dels comuns.

Del 14 al 23 de gener del 2019 s’impartirà la 3a edició del Taller de prevenció del consum de drogues i dels riscos associats al consum “Febre del divendres nit” que s’adreça als alumnes de 4t 2a ensenyança, 4t d’ESO i 2de. Per aquest taller s’han previst 31 sessions.

Del 18 de març al 31 de maig del 2019, es portarà a terme la 3a edició del taller de prevenció del consum d’alcohol “T’ho empasses tot?” que s’adreça als alumnes 2n de 2a ensenyança, 2n d’ESO i 4ème. Per aquest taller s’han previst 25 sessions i es comptarà novament amb els tècnics del Departament de Joventut i Voluntariat de Govern i els tècnics de joventut dels comuns.

Així mateix, s’està treballant per incorporar altres actuacions preventives en les que també es comptarà amb el suport del Servei de Policia.

Read more: Notícies d'Andorra ...