Se celebra la primera reunió tècnica per definir un pla d’intervenció individualitzat per al tractament dels casos de joves amb trastorns conductuals i addiccions als tòxics

El Consell de Ministres ha estat informat de la celebració aquest dimecres de la primera reunió de treball d’un grup tècnic de coordinació interministerial, format, precisament, per tècnics dels ministeris d’Educació i Ensenyament Superior; Afers Socials, Habitatge i Joventut; Salut; i Justícia i Interior. L’objectiu d’aquest grup és analitzar transversalment i de manera esglaonada tots els casos, dels quals ja es fa un seguiment des dels diferents departaments, per abordar de manera coordinada el tractament de joves i adolescents amb trastorns conductuals i addicions als tòxics, així com el contacte amb les famílies.

De fet, en la reunió d’avui s’ha posat en comú el seguiment que s’està fent actualment de cada cas per definir un mecanisme de coordinació de les accions dels diferents departaments i poder, d’aquesta manera, reforçar l’atenció als joves atesos mitjançant un pla d’intervenció individualitzat. També s’ha acordat que un dels tècnics sigui l’encarregat de contactar amb les famílies dels joves per canalitzar i fer arribar, a través d’un únic interlocutor, tota la informació del tractament acordat en aquest grup tècnic interministerial.

Així mateix, el dia 9 de març està prevista la celebració de la primera reunió de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIA) amb l’objectiu de presentar el treball del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut relatiu a l’actualització de protocols de detecció d’adolescents o joves en situació de risc, així com les darreres millores referents a l’acompanyament dels mateixos joves i famílies.

En aquest sentit, cal recordar que la CNIA, com a eina de gestió i estratègia envers el col·lectiu de menors d’edat, treballa sota el principi de coordinació entre administracions públiques, entitats socials, famílies i els mateixos infants i adolescents.

El Govern també té previst reunir-se durant els pròxims dies amb les associacions que representen les famílies amb joves amb trastorns de conducta i addiccions. Unes trobades que han de reforçar i potenciar el diàleg fluid i continu entre l’Administració i les famílies.

Intensificació de les mesures de vigilància i control a les entrades i sortides de les escoles i en els punts de trobada dels joves

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha informat al Govern que les patrulles de Policia que actualment fan vigilància al carrer estan intensificant els controls a les entrades i sortides de les escoles i als llocs identificats com d’oci i de trobada dels joves arreu del territori. El Govern està activant diferents mesures per a la prevenció, la identificació de les situacions de risc i el tractament de joves i adolescents amb trastorns conductuals i addiccions als tòxics

També es preveu que aquest reforç es dugui a terme per part dels agents de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació criminal. Aquestes mesures s’afegeixen a les que ja s’estaven duent a terme habitualment per part de les patrulles mòbils i dels diferents despatxos de Policia del territori.

Read more: Notícies d'Andorra ...