S’aproven les tarifes del túnel d’Envalira per l’any 2019

El Govern reunit avui en Consell de Ministres ha aprovat la proposta de tarifes del túnel d’Envalira per l’any 2019 presentada per la societat concessionària d’aquesta infraestructura: Túnel d’Envalira S.A.

Així doncs, els preus de les 5 classes diferents de peatges s’actualitzen en 1,63875% com a resultat de l’aplicació de la fòrmula de càlcul establerta en el contracte de concessió que té en compte el còmput dels índex de preus de consum (IPC) interanuals corresponents al mes d’octubre de l’any en vigència d’Andorra, Espanya i França (1,20%, 2,30% i 2,20% respectivament). Les tarifes s’arrodoneixen a 10 cèntims, per tal d’evitar canvis de cèntims d’euro, segons el criteri establert pel Govern a demanda de la societat concessionària.

D’aquesta manera, les tarifes de peatge per l’any 2019 són les següents:

Classe

Tipus de vehicles

Alçada / pes total

Núm. d’eixos

(inclòs remolc, en el seu cas)

Preu peatge per a l’usuari

1

Vehicles lleugers

(vehicles + remolc)

Alçada menor o igual a 2 metres i pes menor o igual a 3,5 tones

Fins a 3

6,80 €

2

Vehicles intermedis

(furgonetes, vehicles + remolc)

Alçada compresa entre 2 i 3 metres i pes menor o igual a 3,5 tones

2 o més

11,90 €

3

Vehicles pesants i autocars

Alçada superior a 3 metres o pes superior a 3,5 tones

2

13,60 €

4

Vehicles pesants i autocars

Alçada superior a 3 metres o pes superior a 3,5 tones

més de 2

17,00 €

5

Vehicles de 2 ó 3 rodes (motos, sidecar,…)

4,10 €

Aquestes tarifes seran d’aplicació en el període comprès entre el dia 1 de gener del 2019 i el dia 31 de desembre del 2019.

Un any més, el Govern ha estipulat que el pas dels vehicles pel túnel d’Envalira serà gratuït durant els intervals de temps que el port estigui tancat al trànsit per garantir així l’accessibilitat a la vila del Pas de la Casa. També es manté la reducció del 50 % respecte a les tarifes en vigència per als residents i treballadors al Pas de la Casa.

Read more: Negocis i economia ...