S’aproven 850 autoritzacions de la quota general d’immigració i 4.605 per a la temporada d’hivern

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, les quotes d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2019-2020, així com la quota general per al període d’octubre del 2019 a l’abril del 2020. En referència a les quotes de la temporada d’hivern, s’han aprovat 4.605, una xifra que representa un 14,18% més que les autoritzacions acordades per a la temporada 2018-2019.

Per fixar aquest contingent, ampliable en un 30%, s’han tingut en compte les demandes manifestades pels agents econòmics i el consum de quotes dels anys anteriors. Del total d’autoritzacions de temporada, 2.493 corresponen al sector hoteler, 1.120 a treballadors de les pistes d’esquí, 474 establiments de restauració de les pistes, 65 a agències de viatges, 268 al lloguer d’esquís, 110 al comerç i 75 al sector de la neteja. Les autoritzacions que han tingut l’increment més notable han estat el sector hoteler i sector de les pistes d’esquí amb un augment d’un 18,71% i un 15,58% respectivament en comparació amb la temporada anterior.

Pel que fa al repartiment de les quotes, es preveuen 180 per a fronterers, 1.711 per a treballadors comunitaris i 2.714 per a extracomunitaris. El percentatge d’extracomunitaris s’ha incrementat un 17,29% respecte al període anterior. En referència a la quota general, s’han aprovat un total de 850 autoritzacions, ampliables en un 30%, i que representen la mateixa xifra d’autoritzacions acordades l’any passat.

Els permisos de la quota general s’han fixat tenint en compte la millora experimentada en el mercat laboral, en què el nombre de treballs oferts se situa per sobre dels inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina. De fet, el contingent de quota és coherent amb la tendència adoptada els darrers anys, com també el consum de la quota durant el mateix període de l’any anterior, i està vinculat a la necessitat dels sectors productius del país de disposar de més treballadors.

Igual que l’any anterior, el Ministeri ha decidit obrir quotes per a totes les professions a excepció de les d’administratius i de conductor repartidor, per a les quals hi ha més demandants en recerca de feina inscrits al Servei d’Ocupació que ofertes de llocs de treball. No obstant això, l’aprovació de la quota general d’aquest any introdueix com a novetat la rebaixa de 6 a 4 anys en l’experiència requerida als treballadors extracomunitaris. Aquesta és una mesura de flexibilització del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer per facilitar la contractació d’empleats que provinguin de països forans a la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu.

Read more: Negocis i economia ...