S’aprova una quota general de 450 autoritzacions de treball

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la quota general d’autoritzacions de residència i de treball i de les autoritzacions de treball fronterer del maig a l’octubre del 2020, que preveu 450 autoritzacions. Aquesta xifra representa una reducció a la meitat del que es va aprovar l’any 2019 pel mateix període –900 permisos– i s’ha fixat tenint en compte la conjuntura laboral a causa de la pandèmia de la COVID-19.

En concret, per a aquest període, del total de 450 autoritzacions, es poden lliurar 351 de residència i de treball i 99 de treball fronterer. Cal recordar que la xifra global, com és habitual, es pot ampliar en un 30%, fins a 585. Com sempre, la graella salarial s’ha actualitzat amb la variació de l’Índex de preus de consum.

El contingent del Reglament de la quota és molt inferior a la quota de l’any anterior, ja que la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha comportat una alentiment de l’activitat econòmica. Un escenari actual i futur que fa preveure un augment de les persones inscrites en situació de recerca de treball al Servei d’Ocupació. Amb tot, malgrat les circumstàncies excepcionals que Andorra està vivint, no es pot deixar el país sense quota d’autoritzacions d’immigració vigent atès que cal poder donar resposta, amb la limitació explicada, al proveïment de mà d’obra per les necessitats de l’economia nacional.

En qualsevol cas, el Reglament estableix que les empreses que apliquin una suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de jornada laboral no poden sol·licitar cap autorització d’immigració si és per a la mateixa ocupació que la d’un assalariat de l’empresa afectat per alguna d’aquestes mesures. El Servei d’Immigració efectuarà les comprovacions corresponent.

El text manté les mesures de flexibilització adoptades els darrers anys per als treballadors d’un estat que hagi signat un conveni amb Andorra, ja que no s’exigeix formació ni experiència a aquests treballadors. També en la línia de la flexibilització, s’inclouen mesures per als treballadors que no són membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, pel que fa a l’experiència professional.

Read more: Les notícies ...