S’aprova el Reglament dels Serveis de pagament i el diner electrònic i de les Entitats de pagament i entitats de diner electrònic

El Govern ha aprovat el Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que el text desplega la Llei dels Serveis de Pagament Electronic, aprovada pel Consell General el passat mes de maig, la qual es va modificar el mes d’octubre, incloent-hi alguns ajustaments normatius.

El Reglament aprovat avui deroga a l’anterior, actualitzant-lo a la directiva europea PSD2, regulant aspectes que faciliten i milloren la seguretat en l’ús de sistemes de pagament a través d’Internet i reforçant el nivell de protecció de l’usuari contra fraus i abusos potencials. A més, vol promoure la innovació en els serveis de pagament a través del mòbil i d’internet perquè es creï un entorn favorable a l’agilització de les operacions de pagament.

El ministre de Finances ha afirmat que el desplegament reglamentari culmina la transposició de les diferents directives europees relatives als serveis de pagament i diner electrònic, previstes en l’Acord Monetari, això com el marc legislatiu necessari per tal que Andorra pertanyi a l’espai únic europeu de pagaments en euros (SEPA).

Read more: Ciència i tecnologies ...