S’aprova el Reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius del Cos de Duana d’Andorra

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Finances, Eric Jover, ha aprovat el Reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius del Cos de Duana que en regularà la tinença dels funcionaris d’aquest cos especial en l’exercici de les seves funcions.

El Reglament determina l’ús que els funcionaris de duana poden donar a cadascun dels elements i materials corresponents i en quines circumstàncies.

Tal com ha explicat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, una de les prioritats del Govern és continuar reforçant les polítiques en matèria de lluita contra el frau dels productes del tabac, entre les quals destaquen la prevenció i la repressió del contraban de mercaderies sensibles. En aquest sentit, i amb la
voluntat de preveure situacions de violència que s’han viscut en territoris veïns, s’ha considerat necessari augmentar el nivell de seguretat del personal de la Duana que presta els seus serveis als punts fronterers, per tal que els agents puguin desenvolupar totes les tasques encomanades amb el material adequat al lloc de treball.

La normativa del Codi de Duana, estableix que tots els funcionaris de duana estan subjectes al port d’arma, si la direcció autoritza a portar l’arma els funcionaris que ho requereixin per a l’exercici de les seves funcions. La Llei també preveu que les condicions per al port de l’arma s’estableixen reglamentàriament.

L’articulat determina l’àmbit d’aplicació, l’autorització i el dret del port de l’arma condicionada al rang, la casuística i la formació del funcionari en aquest àmbit així com la dispensació segons cada cas. També estipula l’aspecte de la dotació i de la propietat de les armes, la classificació per categories i la idoneïtat de l’ús.

Read more: Les notícies ...