S’aprova el Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses, que té per objecte possibilitar la resolució de qualsevol institució financera sense que suposi una interrupció greu del sistema, minimitzant tant com sigui possible el risc per als contribuents.

Tal com ha afirmat el titular de Finances, Eric Jover, aquest text de llei completa la transposició de les directives europees en matèria de resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió que s’ha anat incorporant a la legislació andorrana des de l’Acord Monetari amb la UE el 2011.

El Projecte de llei ha d’assegurar, en la mesura que sigui possible, la continuïtat de les activitats de les entitats bancàries i/o les empreses d’inversió, la interrupció de les quals podria pertorbar el bon funcionament de l’activitat econòmica. També ha de protegir els dipositants els fons dels quals estan garantits pel sistema de garantia de dipòsits i ha d’assegurar una utilització òptima dels recursos públics que s’hagin pogut invertir per preservar l’estabilitat i el funcionament del sistema financer, és a dir, minimitzant tant com es pugui, l’impacte en les arques públiques.

Read more: Negocis i economia ...