S’aprova el pla d’estudis del màster en humanitats de la Universitat Oberta La Salle

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del titular d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, el decret d’aprovació del pla d’estudis del màster en humanitats de la Universitat Oberta La Salle.

La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, estableix que el Govern és la institució que ha d’aprovar els plans d’estudis de cadascuna de les titulacions que han de tenir caràcter estatal. El Govern va crear el títol oficial de Màster en Humanitats, que va ser publicat al BOPA núm. 67 del 26 de novembre del 2014, i el pla d’estudis presentat per la Universitat Oberta La Salle compleix els requisits establerts en el decret de creació d’aquesta titulació.

L’aprovació d’aquest decret té lloc després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), després d’avaluar el pla d’estudis presentat per la Universitat Oberta La Salle, que contempla una formació de 120 crèdits europeus, corresponent a 2 cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral.

El pla d’estudis s’adreça a titulats universitaris de primer i de segon cicle, i està especialment orientat, tot i que no de forma exclusiva, a professors de primera i segona ensenyança, batxillerat, formació professional i diploma professional avançat així com a totes aquelles formes d’aprenentatge reglades i no reglades en què el pensament crític és essencial per formalitzar continguts i metodologies docents.

El màster també prepara l’estudiant per treballar tant en el camp del disseny de polítiques públiques orientades als continguts curriculars com en la concepció, gestió, impuls i avaluació de dinàmiques d’aprenentatge en centres educatius públics i privats.

A banda del màster en humanitats aprovat avui, la Universitat Oberta La Salle ja ofereix a Andorra 3 altres màsters (administració d’empreses, gestió de negocis digital, i en informàtica); 2 bàtxelor (informàtica, i administració d’empreses); i un doctorat.

Read more: Educació ...