S’aprova el Decret d’estructuració del Ministeri de Salut

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el Decret que estableix l’estructuració del Ministeri en una Secretaria d’Estat, que a la vegada està integrada per l’Àrea de Recursos Sanitaris, l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, el Laboratori Central de Salut Publica i els Serveis Generals, i s’estableixen les seves funcions principals.

El Decret disposa la necessària col·laboració que ha d’existir amb les altres institucions de salut que existeixen al país, és a dir la CASS, com a principal òrgan finançador del sistema públic de salut i el Servei Andorrà d’Assistència Sanitària en qualitat de principal organisme encarregat de la gestió del proveïment públic de serveis assistencials sanitaris i sociosanitaris. De la mateixa manera, estipula la coordinació amb el Ministeri competent en matèria d’Afers Socials mitjançant la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris.

Read more: Societat ...