Sancions contra pràctiques il·lícites amb animals a Barcelona

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals juntament amb la Guàrdia Urbana han entrat a la botiga Ladridos, a Nou Barris, per verificar les denúncies rebudes sobre el presumpte trasllat irregular d’animals del centre i sud d’Espanya per a la venda.

El 2020 es van rebre 81 denúncies i els dos primers mesos del 2021 ja se n’han presentat 11. Entre els fets denunciats hi ha maltractaments, condicions higièniques o de manteniment deficients o molèsties per lladrucs o plors.

L’octubre del 2019 FAADA va presentar una denúncia contra diferents portals web, Milanuncios i l’antic Vibbo, pels anuncis de venda d’animals que promocionaven i que no respecten el que estableix l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals (OPTVA) en concordança amb el Decret 2/2008, de 15 d’abril.

Se’ls va obrir un expedient que ha permès sancionar i cobrar la multa imposada de 150.000 euros, si bé l’empresa ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la sanció imposada i els Serveis Jurídics estan avaluant la resposta al recurs.

Actualment, el Departament de Protecció dels Animals treballa estretament amb la Guàrdia Urbana per fer el seguiment de les denúncies per situacions d’incompliment de benestar o possibles casos de maltractament.

Read more: Les notícies ...