S’amplia l’oferta de tarifes de les xarxes de calor

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, una modificació de les tarifes de venda minorista de calor. Aquestes tarifes es van crear al 2016 amb la posada en funcionament de la central de cogeneració i la xarxa de calor de Soldeu de FEDA, i ara amb la previsió de la posada en funcionament de la xarxa de la Comella, també afectaran els clients d’aquesta zona.

Les noves tarifes, proposades per FEDA, tenen per objectiu adaptar-se a les característiques dels clients que s’han detectat al llarg dels tres anys de funcionament de la central de Soldeu. Així, fins ara l’oferta era de dues tarifes possibles, una de curta durada i l’altra de llarga durada, i en vista de les diferències de consum entre els clients actuals s’ha decidit ampliar a una oferta de quatre tarifes diferents, en funció de la potència contractada. Així hi haurà la tarifa de curta durada, la de mitja durada, llarga durada i molt llarga durada. Igual que les tarifes anteriors, les noves tarifes preveuen un preu per al terme variable, que és més elevat per a les potències més baixes i més reduït per a les potències més altes, i un altre import per al terme fix, que és més elevat per a les potències més altes i més econòmic per a les potències més baixes.

D’aquesta manera es regulen les variables que poden afavorir a cada tipus de client. Pel que fa als imports, es mantenen els mateixos per a les tarifes fins ara ja establertes, i per tant els clients que no canviïn de categoria tarifaria no veuran modificades les seves tarifes. D’altra banda, la modificació de les tarifes també incorpora una clàusula per permetre que tots els clients que signin el contracte per adherir-se a la xarxa de calor durant el període d’estudi del projecte o en els primers tres anys de funcionament, gaudeixin dels drets de connexió inicials gratuïts. Aquesta mesura ja estava inclosa en les tarifes aprovades el 2016 però feia referència exclusivament als clients de la xarxa de Soldeu perquè era l’única existent.

Amb el desenvolupament de la xarxa de la Comella, s’ha volgut aplicar una mesura igual que té com a objectiu facilitar la captació de clients durant els primers anys per garantir el bon desplegament de la xarxa. L’exempció queda limitada, però, als clients que signin una permanència mínima de cinc anys. La venda de calor és una activitat assumida actualment per la filial de FEDA, FEDA Ecoterm, i que té com a objectiu oferir una energia tèrmica més neta i sostenible, que suposa una alternativa a la calefacció de gasoil o elèctrica. A més, gràcies a la cogeneració, alhora es produeix electricitat i per tant s’aconsegueix una major eficiència.

Read more: Notícies d'Andorra ...