Salut actualitza la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per actes mèdics no presencials

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per poder incloure-hi les visites no presencials dels metges especialistes que s’estan duent a terme a causa de la situació generada per la COVID-19. En aquesta situació excepcional, s’ha recomanat reduir l’atenció sanitària presencial a l’estrictament necessària per minimitzar els desplaçaments dels ciutadans i disminuir així els contactes, amb l’objectiu de contenir la propagació de l’epidèmia.

En aquest marc, els metges especialistes duen a terme l’activitat en la modalitat no presencial, ja sigui de forma telefònica o a través d’altres mitjans. És necessari, doncs, actualitzar la nomenclatura i les tarifes de responsabilitat de la CASS per incloure-hi aquesta nova modalitat d’atenció. Així, la nova nomenclatura recull que l’acte mèdic realitzat per un metge especialista, no pediatre, i en modalitat no presencial té una tarifa de 29 euros, el mateix preu que amb modalitat presencial.

L’aplicació de les mesures previstes en aquest Decret és limitada en el temps i s’estén fins a un mes després que el Govern declari, per decret, la fi de la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Els actes mèdics efectuats per un metge especialista en modalitat no presencial amb data posterior al 15 de març del 2020 poden facturar-se a la CASS en les condicions de l’article 1.

Read more: Les notícies ...