El comerç online és essencial en una situació com l’actual, ha dit el president de la Cambra de Comerç d’Andorra Josep Maria Mas

Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) d’Andorra, ha parlat sobre la transformació digital de les empreses:

“La transformació digital va més enllà de la tecnologia, ja que implica també reflexionar sobre els nous models de negoci per adaptar-nos a una nova realitat que ha vingut per quedar-se.

Fa uns dos anys que impulsem un estudi de la maduresa digital de les empreses d’Andorra, amb l’objectiu de conèixer quina és la situació actual i com va evolucionant. Aquest estudi s’elabora a partir d’enquestes adreçades a responsables de més de 100 empreses, fet que ens permet tenir uns indicadors molt ajustats a la realitat. Els quatre grans àmbits que s’han avaluat són: visió, organització i lideratge, personal, clients i negoci digital. A partir de les respostes es determina el grau de maduresa digital del país. En el primer estudi, les nostres empreses van obtenir una nota de 2,8 sobre 10 punts en transformació digital, i el 81% es trobava en un estadi bàsic. Els resultats del segon estudi palesaven que les empreses continuaven amb molta feina per fer, amb una nota d’un 3,1 sobre 10, i una millora de tres dècimes respecte a la del primer estudi.

Actualment, el 83% de les empreses del país es troba en un estadi de transformació digital bàsica o inicial, i el 35% de les empreses preveu llançar plans de transformació digital els propers mesos.

Des de la Cambra creiem que la transformació digital s’ha d’incorporar a l’estratègia de l’organització i ha de formar part del pla estratègic.

Si millorem entre tots el nostre grau de maduresa digital, serà una palanca de canvi fonamental per a la dinamització i la diversificació econòmica, obrint possibilitats perquè Andorra també aculli un ecosistema de negocis digitals.

També participem en el programa de Transformació Digital d’Andorra, que lidera la secretaria d’estat de transformació digital i projectes estratègics, i l’estiu passat vam presentar les conclusions del Projecte d’optimització de la gestió duanera en l’e-commerce. Aquest estudi, es va realitzar amb la col·laboració de dos experts en l’àmbit jurídic i duaner de l’Institut Català d’Investigació Logística (ICIL), i persegueix aconseguir que totes les tramitacions duaneres es facin de forma digital (enviament i recepció), tant en tramitacions d’e-commerce com en els trànsits clàssics.

Des de la Cambra creiem que el comerç online és essencial en una situació com l’actual, ja que permet l’obertura de noves vies cap a l’exterior. Volem facilitar els tràmits duaners a les empreses andorranes, afavorir la seva adhesió a l’e-commerce i enfortir la posició econòmica del Principat a escala internacional.

La pandèmia ha marcat un abans i un després en hàbits digitals, ja que va ser un moment en què es van posar a prova les relacions personals, professionals, el nostre dia a dia en tots sentits. Les empreses van canviar els hàbits de relació.

Des de la Cambra apliquem: política de No paper, estratègia digital en formacions, adequació dels nostres serveis al teletreball en la mesura del possible; nou portal de formació i redefinició de la web. Tenim també en procés sol·licitar la signatura digital en tasques de facturació i en presentació de documents.

Finalment, presentarem un programa d’acompanyament a les empreses a nivell de transformació digital en el marc del programa ‘Fem Empresa’, que va néixer per ajudar a la represa econòmica i a la recuperació de l’activitat empresarial post-pandèmia”.

Read more: Opinió ...