L’acord amb la UE representa un pas rellevant en el procés de liberalització de les inversions exteriors, creu Pere Augé, advocat i empresari d’Andorra

Pere Augé, és un advocat i empresari d’Andorra compromès amb el seu país i la seva gent que en 2011 va decidir alinear-se amb la decisió del Govern Andorrà de liberalitzar la inversió exterior i desenvolupar el procés d’homologació internacional, reflexionant sobre la necessitat d’Andorra de reposicionar-se internacionalment i definir una estratègia per aconseguir una major visibilitat internacional, d’aquí que ell mateix i el seu fill Pau Augé, avui un reputat advocat fiscalista, fossin els iniciadors del procés de redefinició de la Marca Andorra, primer des de la Confederació Empresarial Andorrana i després des de l’Observatori de la Marca Andorra. Gran defensor dels avantatges de l’acord d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea, els darrers temps n’ha fet un examen crític per tractar de fer la pedagogia necessària perquè tothom entengui el significat d’aquest futur acord.

Per què persa què Andorra necessita un acord d’associació amb la UE ?

En primer lloc, es tracta de ser coherent amb un acord que es va començar a negociar en 2015 i que ha estat impulsar per diferents Governs del país arribant la negociació fins al dia d’avui en què la negociació sembla acabada i pendent de ratificació i d’un referèndum.

Malgrat això, hi ha opinions de tots tipus al país, a favor i en contra i caldrà explicar dit acord molt bé a la ciutadania. Personalment, penso que, si l’acord s’ha negociat com ens expliquen i respecta les especificitats d’Andorra, especialment pel que fa a la seguretat i l’ordre públic i la llibertat de circulació de persones està limitada per cupos de forma semblant a l’actual, i si conservem el control fronterer i no es qüestiona la sobirania fiscal, potser sí que hem de fer confiança als nostres governants negociadors i donar-li un “SÍ” al referèndum.

Però realment, quins són els avantatges diferencials que ens pot aportar aquest acord d’associació a Andorra? 

L’acord amb la UE representa un pas rellevant en el procés de liberalització de les inversions exteriors iniciat en 2011 a la recerca d’una diversificació econòmica essencial per la supervivència econòmica del país. Realment, les oportunitats que s’obren per Andorra amb un bon acord són veritablement destacables, tant per les empreses del país com per aquelles procedents de la resta d’Estats Membres, i de fins i tot de fora d’Europa que a través d’Andorra pretenguin accedir al Mercat Interior Europeu.

D’aquesta forma, podríem per fi atraure una inversió exterior de qualitat, amb empreses de valor afegit. A títol d’exemple, pensem en l’avantatge de poder beneficiar-se de l’homologació europea pels productes alimentaris derivats dels sectors agrícoles i ramaders del país, quan ara només trobem que obstacles per sortir del país i accedir a nous mercats, o pensem en la importància de disposar del reconeixement automàtic dels títols universitats lliurats per futures universitats andorranes d’especialització diferencial.

O les oportunitats d’estudis i laborals pels nostres estudiants amb unes majors facilitats d’accés, el que aquest mercat interior ofereixi. Pensem en l’accés sense obstacles legals i burocràtics a un mercat per a vendre productes i serveis d’aproximadament 450 milions de persones. Pensem en les noves oportunitats per a totes aquelles petites empreses andorranes, aquells petits projectes d’emprenedoria que somnien en l’escalabilitat de la seva futura producció i el seu accés a un mercat de 23 milions d’empreses amb el que pot representar a nivell d’intercanvi.

Com afectarà a la legislació fiscal el futur acord d’associació?

L’àrea fiscal ha quedat totalment fora de l’àmbit de la negociació de l’acord i Andorra no només conservarà la seva sobirania fiscal sinó que amb el propi acord queda reforçada. El diferencial fiscal tant a nivell de fiscalitat directa com indirecta és vital per a la supervivència de l’economia del país i, per tant, qualsevol renúncia en aquest àmbit sempre s’ha considerat innegociable.

Com afectarà l’acord al sector financer i quina serà la futura relació d’Andorra amb el Banc Central Europeu?

La llibertat de circulació de serveis comportarà que empreses andorranes es puguin establir al Mercat Únic Europeu i a l’inrevés, empreses europees es puguin establir a Andorra. És clar, això també afecta a les entitats financeres. En aquest sentit, la Unió Europea ha estat especialment exigent amb Andorra perquè la banca andorrana s’adaptés totalment a la legislació financera europea.

En aquest sentit, s’ha arribat a un acord de reciprocitat entre Andorra i la UE de forma que s’estableix un termini màxim de 15 anys perquè Andorra homologui totalment la seva legislació financera i fins que això passi, cap entitat financera andorrana ni de la resta del Mercat Interior es podrà establir en l’altre territori ni europeu ni andorrà.

Altrament, la vulnerabilitat del sistema financer andorrà aconsella que tingui un prestador de darrera instància, però aquest aspecte ha quedat al marge de l’acord. Semblaria que potser no serà el BCE qui exerceixi aquest paper regulador vers Andorra però potser ho podrien acabar fent els bancs centrals de França o Espanya.

I com queda el tema de la lliure circulació de persones i l’actual sistema de control migratori?

Està clar que l’acord portarà canvis en matèria d’immigració, però sabem que se’ns respectarà un sistema de quotes semblant a l’actual i inspirat en el tracte donat a Liechtenstein, país membre de l’Espai Econòmic Europeu des del 1990, separant residents europeus actius dels passius, com a principals categories, eliminant l’exigència d’antecedents penals en determinats casos, substituïda per una autodeclaració del nou resident, encara que conservant-los per determinades professions liberals, desapareixent la categoria dels transfronterers, tema que no té massa transcendència a efectes pràctics, i potser desapareixeran també les fiances que ara s’imposen a determinades categories de residents, sempre referint-nos a ciutadans europeus.

Com canviarà la legislació andorrana de visats amb relació als diferents països?

Continuant amb el que comporta l’acord respecte a la lliure circulació de persones cal dir que Andorra s’ha previst que conservi el control fronterer i, per tant, de moment no formarà part de l’espai Schengen. Justament aquest fet garanteix que no s’accedeixi al país indiscriminadament i que pugui conservar el nivell de seguretat ciutadana que tant valoren els nostres residents.

I al nivell de circulació de mercaderies, com canviarà la legislació duanera andorrana?

Andorra ja formava part de la Unió Duanera des de l’acord amb a la UE de 1991 pel que feia als productes dels capítols 25 a 97 dieu Sistema harmonitzat, i ara, l’acord s’amplia als capítols 1 a 24, és a dir, als productes agrícoles i alimentaris, a excepció del tabac, i per això s’estableix una moratòria de 30 anys, període que ens considera d’adaptació a la normativa europea que òbviament és molt més restrictiva que l’andorrana i que obligarà aquest sector a haver de reconvertir-se.

Respecte a les franquícies turístiques es mantenen, cosa que també és una bona notícia de cara al turisme andorrà. Ja hem dit l’oportunitat que suposa pels productes artesans andorrans la facilitat de comptar amb el label europeu tant per accedir més fàcilment al mercat interior com al d’altres continents.

Quins avantatges o inconvenients suposarà per als estudiants l’adhesió d’Andorra a la UE? Com ho afectarà el mercat de treball?

Començant pel tema del mercat de treball, realment cal dir que Andorra conservarà un sistema de cupos similar a l’actual i que es fixarà en funció de les necessitats reals del país. Òbviament, com abans hem destacat hi haurà alguns canvis respecte a l’accés dels ciutadans europeus que tindran una major facilitat, especialment pel que fa als requisits documentals, com ara els antecedents penals, i una prioritat respecte als treballadors procedents de països tercers.

Respecte a les nostres joves, se’ls presenta l’oportunitat de formar part del Mercat Únic Europeu amb 450 milions d’habitants, 56 milions de llocs de treball, 23 milions d’empreses, 18% del PIB mundial, i 2 bilions d’euros de pressupost en “programes europeus”. Dits programes europeus representen l’oportunitat per Andorra d’adscriure-s’hi en funció de les preferències que el nostre Govern acordi.

En aquest sentit, serà importantíssim el diàleg de la nostra joventut amb Govern justament per escollir i determinar quins són els que més ens interessen, tenint en compte que Andorra hi haurà de contribuir econòmicament si els vol posar a disposició de la ciutadania del país. Cal dir que l’accés al Mercat Interior de la UE representa que els nostres estudiants tinguin la mateixa consideració que els estudiants europeus a l’hora d’accedir a les universitats europees i una major facilitat en l’homologació de títols.

Igualment, representa gaudir dels mateixos drets laborals i de salut pública que la resta d’europeus. I evidentment, representa l’adeu a la necessitat de visats. Però a més, representa l’oportunitat de fer pràctiques o treballar a empreses de països europeus amb molta més facilitat que fins ara, o bé de beneficiar-se com estudiants o joves investigadors, de programes europeus en els que Andorra decideixi participar, com ara Erasmús +, Horizon Europe o Life, o bé postular-se per a programes d’inserció laboral com ara PICEMobilize, Erasmus for Young EntrepeneteursEurodyssey o EURES.

En definitiva, als nostres joves només els cal acudir al portal europeu per a joves European Youth Portal EU Iniciatives, on trobaran tot allò que els pot arribar a interessar i sobretot, s’adonaran de l’autèntica dimensió de tot allò que poden aprofitar un cop passem a formar part del Mercat Únic Europeu.

Més informació : https://www.augelegalfiscal.com/ca/

Tel. +376 80 36 36

Whatsapp +376 33 33 76

E-mail [email protected]

Read more: Entrevistes ...