Opinió corporativa d’Andbank: claus dels mercats per al primer semestre 2024

Alex Fusté, economista cap i director d’inversions del Grup Andbank, i Marian Fernández, responsable de macro de Andbank España, han presentat les seves previsions econòmiques i de mercats per al primer semestre de 2024.

-Economia: Les previsions d’organitzacions oficials i privades no esperen una recessió econòmica global el 2024. L’estimació de creixement per al PIB mundial és del 2%. A Occident l’expansió econòmica serà limitada, amb Europa creixent entorn del 0,5% i els EUA al 1-1,5%. el Japó creixerà prop de l’1%. En les economies emergents l’Índia tindrà l’impuls més rellevant (+7-8%), mentre que la Xina tornarà a desaccelerar-se (4,6%). A Latam, el Brasil s’expandirà a un ritme mediocre de l’1,6%, mentre que Mèxic podria fer-ho al 2,2%.

-Mercats de renda variable 2024. Any en què es poden generar beneficis en els mercats de Equity globals. Any propici per a la gestió activa, on l’inversor haurà de centrar-se en índexs amb un nivell de prima per sobre de la seva mitjana històrica (Stoxx Europe 600, Ibex, el Brasil), i mercats amb primes de risc raonables i ajustades a la seva mitjana (Mèxic, el Japó i l’Índia). Però haurà de parar esment a mercats amb primes de risc molt per sota de la seva mitjana històrica (S&P 500), en els quals el recomanable seria una exposició, però potser, de manera desindexada. Hi ha molt de l’apetit pel risc que tindrà a veure amb el desenllaç del conflicte a l’Orient Mitjà, per al qual mantenim una visió d’optimisme cautelós.

-Mercats de deute: En contra de l’opinió popular, veiem una primera part de l’any en la qual potser val la pena ser pacient i continuar explotant el tram curt de la corba, en espera que els inversors recalibrin els passos de la Fed i el BCE, en un procés que pot impulsar a l’alça la TIR en els trams llargs.

-Energia: Tornarà a ser el preu més rellevant a vigilar, perquè el preu de l’energia és el que determina el preu de la resta d’actius, per ser el que fixa l’apetit global pel risc. Veiem un preu del cru (WTI) sostingut el 2024, caient fins i tot de manera esporàdica per sota dels $70pbl i mantenint cert suport a l’actual apetit global pel risc.
-Bancs centrals (FED & BCE): Ens inclinem a esperar una retallada de taxes de la Fed més similar al que l’organisme està pronosticant per al conjunt de l’any (3-4 retallades), en comptes de les 6 retallades que el mercat descomptava al desembre. Mateixa lectura per al BCE, on mantenim una previsió de dues retallades per a enguany.

Read more: Les notícies financeres amb Andbank ...