Només l’11% de les alcaldies de la segarra estan liderades per dones, el consell comarcal aprova el pla comarcal en polítiques d’igualtat de gènere

Amb la finalitat d’implementar la transversalitat de gènere a la comarca el darrer Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Comarcal en Polítiques d’Igualtat de gènere que marcarà les línies de treball a seguir.

El Pla realitzat a través d’una diagnosi social extensa amb la participació d’agents i professionals de tots els àmbits marca els eixos de treball, com per exemple, donar visibilitat a dades tan importants com que sols l’11% de les alcaldies de la Segarra estan liderades per dones.

Altres dades rellevants d’aquest Pla són que a la Segarra gairebé el 70% de persones reconegudes amb grau de dependència són dones, que les llars amb un sol progenitor el 73% són monomarentals, que el 71% de les reduccions de jornades que es demanen a la Segarra són dones, i com aquestes dades rellevants altres on el Pla Comarcal pretén combatre.

Tal com explica la consellera comarcal de serveis socials al Consell, Gemma Martínez, el Pla ha de ser l’eina on tots els ajuntaments de la comarca cal que hi treballen per fomentar plegats la igualtat a la comarca.

La projecció i implementació d’aquestes polítiques d’igualtat a la Segarra es realitza a través del SIAD del Consell Comarcal, Servei d’Informació i Atenció a les Dones. El SIAD ha realitzat una infografia d’aquest Pla que us podeu descarregar a la web del Consell Comarcal, com també, us podeu descarregar el Pla Comarcal en Polítiques d’Igualtat de gènere.

Read more: Les notícies ...