Maria Ubach destaca el repte que representa donar a conèixer Andorra davant la comunitat internacional acollint la Cimera Iberoamericana el 2020

photo: govern

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha afirmat que el compromís d’Andorra per acollir la Cimera el 2020 implica l’important repte de donar-nos a conèixer davant la Conferència Iberoamericana però també de descobrir la regió i intercanviar i cooperar activament amb els 22 països que la componen. Ubach ha intervingut aquest dijous davant els seus homòlegs a la reunió ministerial que se celebra a la ciutat de La Antigua en el marc de la XXVI Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern.

La titular d’Exteriors ha destacat l’elecció del lema escollit per la Secretària Pro Tempore, “Una Iberoamèrica pròspera, inclusiva i sostenible” i la vinculació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En aquest sentit ha valorat l’anàlisi que s’està duent a terme de les diferents dimensions de l’agenda en els àmbits social, econòmic, mediambiental i institucional i ha afirmat que per a Andorra és una línia de treball prioritària que defensa en l’àmbit multilateral i que impulsa en les polítiques internes.

Ubach s’ha referit a l’Agenda 2030 com un exemple clar d’acció multilateral comuna i ha afegit que Andorra defensa el multilateralisme inclusiu com a opció privilegiada a l’hora d’aconseguir un desenvolupament sostenible, local i global que respecti el plurilingüisme i la diversitat cultural. En aquest sentit ha dit que la Conferència Iberoamericana, esdevé un mecanisme regional multidisciplinari, multiactor i multinivell que ofereix a Andorra una plataforma de diàleg polític i de cooperació òptim per a promoure i impulsar la implementació dels ODS. Així ha explicat la implicació d’Andorra al Programa Iberoamericà per a l’Enfortiment de la Cooperació Sud-Sud, aportant una contribució voluntària de 20.000 euros, i el suport a l’Ajuda Oficial al desenvolupament per a aquells països que han experimentat un considerable creixement econòmic.

En la seva intervenció, la titular d’Exteriors ha afirmat davant els ministres dels països assistents, la defensa d’Andorra dels tres espais de cooperació existents, el de la cohesió social, de la cultura i del coneixement com a pilars fonamentals de l’Agenda 2030. Així ha exposat que en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental i de lluita contra el canvi climàtic, Andorra proposa impulsar i donar visibilitat als treballs de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines de canvi climàtic (RIOCC) i la seva tasca de promoció de la implementació de les decisions de la Convenció marc de Nacions

Unides sobre el canvi climàtic. Pel que fa a la Innovació, la ministra ha explicat les polítiques que segueix el Principat per aplicar projectes innovadors al servei de la sostenibilitat en aquest sentit ha avançat que aquest serà un dels eixos principals del lema que vol aportar a la Cimera 2020. Ubach també s’ha referit, dins de l’àmbit social, a la inclusió com un dels desafiaments claus a Iberoamèrica, que Andorra comparteix i prioritza en la seva agenda nacional i multilateral. En aquest sentit, la ministra Ubach ha volgut destacar, especialment, els esforços d’Andorra per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat al llarg de tota la vida.

Quan a l’Educació, Maria Ubach també ha destacat que la mobilitat acadèmica i de talent són aspectes essencials que contribueixen a la creació d’aliances estratègiques fonamentals per a la consecució d’un desenvolupament sostenible, per aquesta raó, ha afegit, Andorra va entrar a formar part de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Read more: Notícies d'Andorra ...