Madrid es va accueillir la primera Junta Directiva de l’Associació de la Ruta Europea del Formatge

El Projecte QUETUR (Queso y Turismo) defineix l’estratègia de creació, innovació i enfortiment de l’oferta turística en cada territori d’Espanya, amb el formatge com a eix central de la mateixa.

L’Associació de la Ruta Europea del Formatge es va desenvolupar un procés d’anàlisi i valoració de les diferents propostes el bienni 2022-2023. Entre elles, es va donar provació formal al Reglament de Formatgeries i Fires, que estructura la participació de les formatgeries com a agents col·laboradors de l’entitat, així com la planificació i organització de les fires europees del formatge en cada territori, validant també el seu calendari pel 2022.

Read more: Les notícies ...